Menu

Akademia Raka Piersi 2019 - w tym roku nowa formuła konferencji

Akademia Raka Piersi edycja 2019 - baner konferencji

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie i PZWL Wydawnictwo Lekarskie zapraszają na kolejną edycję konferencji z cyklu Akademia Raka Piersi 2019.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 kwietnia 2019 r. w Łodzi. Kierownikiem Naukowym Konferencji jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska. W tym roku proponujemy Państwu nową formułę prezentacji wiedzy.

Aktualne zasady leczenia zostaną przedstawione w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi. Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane osobno przez chirurga, onkologa klinicznego lub radioterapeutę, zgodnie z chronologią leczenia. Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych.

Na spotkaniu nie zabraknie również najnowszej wiedzy z konferencji ST Gallen w Wiedniu. Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Terminy i miejsca konferencji:
8 kwietnia 2019 r. - Łódź
30 września 2019 r. - Kraków
2 grudnia 2019 r. – Warszawa

W programie m.in.:
Pierwotnie operacyjny rak piersi ct1-2n0-1 – leczenie skojarzone
Rak piersi w III stopniu zaawansowania – leczenie skojarzone
Rozsiany rak piersi

Rejestracja oraz więcej informacji - instytutpwn.pl


Źródło:

  1. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
» więcej aktualności medycznych