Menu

Obiecujące wyniki badań nad radioterapią skojarzoną ze środkami farmaceutycznymi nadzieją dla chorych na glejaka

10.02.2021

UCLA Health logo

Glejak wielopostaciowy jest jednym z najbardziej śmiertelnych i najtrudniejszych do leczenia nowotworów mózgu. Radioterapia jest częścią standardowego schematu leczenia glejaka wielopostaciowego i często pomaga przedłużyć czas przeżycia pacjentów. Jednak pomimo postępów w medycynie czas przeżycia pacjentów z glejakiem nie poprawił się znacząco w ciągu ostatnich dwóch dekad, a próby poprawy skuteczności radioterapii poprzez łączenie jej ze środkami farmaceutycznymi były utrudnione przez toksyczność leków oraz niezdolność do penetracji bariery krew-mózg.

W badaniu na myszach, ale z wykorzystaniem pochodzących od pacjentów linii komórkowych glejaka, naukowcy z UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center zidentyfikowali nowe podejście, które łączy lek przeciwpsychotyczny, statynę stosowaną do obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu oraz radioterapię, które okazało się skuteczne w osiągnięciu celu jakim było wydłużenie czasu ogólnego przeżycia.

Naukowcy ustalili, że ta potrójna kombinacja wydłużyła medianę przeżycia 4-krotnie w porównaniu do samej tylko radioterapii.
Naukowcy z UCLA donosili wcześniej, że trifluoperazyna, antagonista receptora dopaminy pierwszej generacji, w połączeniu z radioterapią przedłużał przeżycie w mysich modelach glejaka, ale ostatecznie myszy stawały się oporne na terapię. Aby pomóc przezwyciężyć tę oporność, zespół zastosował kwetiapinę, antagonistę receptora dopaminy drugiej generacji, który nie tylko zwiększył skuteczność radioterapii w stosunku do glejaka, ale także stworzył podatność metaboliczną w procesie homeostazy lipidów. Odkrycie, że kombinacja indukuje szlak biosyntezy cholesterolu, pozwoliło zespołowi uderzyć w ten proces dołączając do terapii statyny.

Chociaż sama radioterapia wydłuża do pewnego stopnia czas przeżycia u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym, to dotychczasowe próby zwiększenia skuteczności leczenia nie przyniosły skutku. Wyniki omawianego badania dostarczają dowodów, że stosowanie antagonisty receptora dopaminy w połączeniu z atorwastatyną i radioterapią może pomóc w wydłużeniu czasu przeżycia osób z glejakiem. Terapia wykorzystuje leki, które już są zatwierdzone przez FDA, dzięki czemu można szybko rozpocząć badania kliniczne wśród pacjentów z glejakiem.


Źródło:

  1. Dopamine Receptor Antagonists, Radiation, and Cholesterol Biosynthesis in Mouse Models of Glioblastoma, Journal of the National Cancer Institute
  2. Combination therapy with radiation shows promise in treating glioblastoma, UCLA Health, University of California Los Angeles
» więcej aktualności medycznych