Menu

Konferencja „Innowacyjne terapie w onkologii” 2019

Innowacyjne terapie w onkologii - edycja 2019 - baner konferencji

Jakie zmiany nastąpiły ostatnio w prowadzeniu nowoczesnych terapii onkologicznych? Jak można wykorzystać mechanizmy naprawy DNA jako potencjalne cele leków przeciwnowotworowych? Jakie wyzywania niesie za sobą leczenie poszczególnych lokalizacji zmian przerzutowych? Te i inne zagadnienia poruszone zostaną przez wybitnych ekspertów podczas konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego „Innowacyjne Terapie w Onkologii”, która odbędzie się 15 kwietnia w Warszawie, a której Partnerem Organizacyjnym jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i Instytut PWN.

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami ogromnego postępu w medycynie, a wyniki wciąż publikowanych badań klinicznych obligują lekarzy zajmujących się chorobami nowotworowymi do weryfikowania zasad postępowania u pacjentów. Z innowacyjnymi terapiami w onkologii wiążą się szczególne nadzieje na zwiększenie skuteczności leczenia antynowotworowego i wydłużenia długości życia u pacjentów.

Najnowsze osiągnięcia i postępy w tej dziedzinie oraz wyniki badań klinicznych uczestnikom zebranym na II edycji konferencji „Innowacyjne terapie w onkologii” przybliżą: prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, Kierownik Naukowy Konferencji, oraz prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, prof. nadzw. dr hab. n. med. Sergiusz Markowicz, prof. nadzw. dr hab. n.med. Anna Niwińska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Sarnowska, prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski oraz grono wybitnych ekspertów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

„Skuteczne leczenie choroby nowotworowej wymaga od prowadzących terapię ogromnej wiedzy, także tej dotyczącej biologii nowotworu. - mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno. - Nasza wiedza bardzo szybko narasta w ostatnich czasach, co jest niewątpliwie powodem do zadowolenia, ale także troski by wszystkie informacje były szeroko dostępne dla specjalistów zajmujących się terapią chorych na nowotwory złośliwe. Konieczność wymiany wiedzy i doświadczenia jest powodem zorganizowania w Warszawie cyklicznej konferencji Innowacyjne Terapie w Onkologii.”

Termin i miejsce konferencji:
15 kwietnia 2019, Golden Floor Tower, Chłodna 51, Warszawa.

Rejestracja oraz więcej informacji


Źródło:

  1. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
» więcej aktualności medycznych