Menu

Trwa „Miesiąc Radiologii Polskiej”

20.01.2021

Miesiąc Radiologii Polskiej

Młodzi polscy lekarze i studenci medycyny zrzeszeni w organizacji RÉSONNEZ zapraszają na cykl webinarów poświęconych radiologii. Łącznie odbędzie się 12 sesji obejmujących tematykę m.in. diagnostyki radiologicznej raka piersi, RTG klatki piersiowej, radiologii interwencyjnej czy rozpoznawania złamań na obrazach rentgenowskich. Udział w szkoleniach potwierdziło dotychczas ponad 3 tys. studentów medycyny i lekarzy rezydentów, którym dedykowany jest projekt. Jednym z partnerów cyklu jest Famed Żywiec, rozwijający technologię wykorzystania włókna węglowego w sprzęcie przeznaczonym do obrazowania medycznego.

„Miesiąc Radiologii Polskiej”, to największy cykl spotkań z radiologią, który przyjął charakter serii webinarów. Łącznie, począwszy od 10. stycznia 2021 roku, odbędzie się 12 sesji poświęconych różnym aspektom tej dziedziny medycyny. Za inicjatywą stoją członkowie RÉSONNEZ, organizacji która skupia w swoich kręgach studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz młodych lekarzy. Działania organizatorów wspiera Famed Żywiec, który dołączył do inicjatywy jako sponsor strategiczny. Żywiecka firma, jako jedna z pierwszych na świecie, w produkcji stołów operacyjnych wykorzystuje włókno węglowe, którego zastosowanie ułatwia i podnosi bezpieczeństwo obrazowanie medycznego. Blat stołu operacyjnego Famed Flare oferuje rekordowy współczynnik przezierności dla promieniowania rentgenowskiego, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa lekarzy i pacjentów.

– Od samego początku studiów radiologia była przedmiotem naszych zainteresowań. Jest to jedna z najbardziej perspektywicznych dziedzin medycyny. Poprzez wprowadzanie coraz to nowych technologii i rozwiązań, stwarza możliwości ciągłego rozwoju oraz wymaga bieżącego aktualizowania swojej wiedzy. Jest elementem niezwykle istotnym we współczesnej diagnostyce klinicznej, a czasami nawet tworzy podstawę prawidłowego rozpoznania danej jednostki chorobowej. Interdyscyplinarność radiologii czyni ją dziedziną niezwykle uniwersalną, pojawia się w pracy niemal każdego specjalisty, od kardiologa po lekarza medycyny ratunkowej – mówi Tamara Dunajewska, rzecznik prasowy Resonnez.

– Naszą misją jest dbałość o dobro pacjenta, a kluczowe w tej materii jest wspieranie rozwoju lekarzy. Temu właśnie służy „Miesiąc Radiologii Polskiej”. Dzięki takim inicjatywom młoda kadra medyczna ma możliwość nie tylko zdobywać fachową wiedzę, ale także zapoznawać się z funkcjonalnością nowoczesnego sprzętu medycznego. Mamy nadzieję, że pozwoli to młodym i pełnym pasji ludziom jeszcze lepiej rozwijać się w swoim zawodzie – komentuje Marek Suczyk, wiceprezes Famedu Żywiec.

W założeniu organizatorów webinary mają na celu poszerzyć horyzonty przyszłych medyków oraz być treściwym odświeżeniem wiedzy dla czynnych zawodowo lekarzy.

– Chcemy integrować środowisko skupione wokół radiologii. Naszym zdaniem właśnie ta dziedzina jest inwestycją w przyszłość, a kreowanie medycyny jutra należy do jednego z głównych założeń Résonnez. Część środków pozyskanych z biletów zdecydowaliśmy się przekazać na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi, zatem Miesiąc Radiologii Polskiej ma również wydźwięk charytatywny – dodaje Tamara Dunajewska.

W szkoleniach wezmą udział studenci ostatnich lat kierunku lekarskiego oraz lekarze z całej Polski. Serię wykładów z zakresu interpretacji zdjęć RTG poprowadzi założyciel RÉSONNEZ oraz inicjator Poznańskiej Szkoły Radiologii i Miesiąca Radiologii Polskiej – lekarz Dominik Kobylarek oraz lekarka Amelia Ilnicka. Prelegentami pierwszej edycji „Miesiąca Radiologii Polskiej” są głównie młodzi lekarze, którzy w ciekawy i nowatorski sposób podchodzą do tematów związanych z diagnostyką obrazową.

W trakcie sesji zostanie wykorzystany nowoczesny sprzęt medyczny m.in. stół operacyjny Famed Flare. Zastosowanie włókna węglowego w blacie tego stołu, Famed jest jednym z pionierów tej technologii, pozwala na maksymalne zmniejszenie dawki promieniowania przekazywanej pacjentowi oraz personelowi podczas zabiegu. Dzięki temu obrazowanie śródoperacyjne jest dużo bezpieczniejsze. Flare dedykowany jest także do chirurgii naczyniowej. Famed współpracuje z GE Healthcare w zakresie dystrybucji na terenie Polski ramion C amerykańskiego koncernu.

– Zarówno wiedza lekarzy, jak i sprzęt, z którego korzystają ma znaczenie dla rozwoju „medycyny jutra”, w tym tak istotnej dziedziny jak obrazowanie medyczne. Na tym polu nieustannie doskonalimy nasze rozwiązania, czego przykładem może być wykorzystanie włókna węglowego w produkcji stołów operacyjnych pozwalających uzyskać doskonałej jakości zdjęć RTG, przy zmniejszonej dawce promieniowania. To przełomowa „technologia jutra” odpowiadająca na potrzeby środowiska lekarskiego, podnosząca bezpieczeństwo i skuteczność terapii – podsumowuje Marek Suczyk, wiceprezes Famedu Żywiec.

Więcej informacji oraz program


Źródło:

  1. RÉSONNEZ
» więcej aktualności medycznych