Menu

Obiecujące wyniki badań klinicznych nowej terapii niedrobnokomórkowego raka płuca

17.08.2021

Nature Medicine – okładka wydania sierpień 2021

Immunoterapia stała się ważnym narzędziem w leczeniu raka płuc, zwłaszcza terapie z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych, które blokują wybrane mechanizmy kontrolne systemu immunologicznego, pozwalając komórkom odpornościowym na efektywniejsze rozpoznawanie i zabijanie komórek nowotworowych. Kilka leków w postaci inhibitorów punktów kontrolnych skierowanych na PD-1 i PD-L1 zostało zatwierdzonych do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc. Jednak wielu pacjentów nie reaguje dobrze na tę terapię, co stwarza potrzebę alternatywnych opcji leczenia.

Naukowcy z Moffitt Cancer Center w USA uważają, że połączenie inhibitorów punktów kontrolnych z adopcyjną terapią komórkową może być rozwiązaniem dla tych pacjentów. W renomowanym czasopiśmie Nature Medicine opublikowano wyniki badania klinicznego I fazy oceniającego inhibitor punktów kontrolnych niwolumab w połączeniu z terapią limfocytami naciekającymi nowotwór (TIL).

Do badania klinicznego zakwalifikowano dwudziestu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Każdemu pacjentowi usunięto jeden lub więcej guzów. Guzy te zostały wysłane do laboratorium, gdzie każdy z nich został poddany sekcji w celu wyodrębnienia limfocytów TIL, które następnie były hodowane i namnażane w celu ponownego podania pacjentowi.

Każdy pacjent przed terapią limfocytami TIL był leczony niwolumabem. Jeśli pacjent doświadczył progresji choroby po terapii niwolumabem, otrzymywał w infuzji spersonalizowaną terapię limfocytami TIL, a następnie terapię podtrzymującą niwolumabem.

Naukowcom udało się z powodzeniem namnożyć limfocyty TIL u 95% pacjentów, a 16 z 20 pacjentów otrzymało infuzję limfocytów TIL, ponieważ choroba postępowała po początkowej terapii niwolumabem. Połączenie leczenia zaowocowało obiecującą aktywnością przeciwnowotworową, u 11 z 16 pacjentów wystąpiła regresja guza.

Po leczeniu naukowcy przeprowadzili dodatkowe badania i potwierdzili u pacjentów obecność limfocytów T reagujących na wiele różnych białek specyficznych dla guza nowotworowego, w tym na białka z mutacjami genetycznymi.


Źródło:

  1. Tumor-infiltrating lymphocyte treatment for anti-PD-1-resistant metastatic lung cancer: a phase 1 trial, Nature Medicine
  2. Adoptive cell therapy plus checkpoint inhibitors show promise in non-small cell lung cancer, H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute
» więcej aktualności medycznych