Menu

NCCN będzie współpracować z specjalistami z Polski w zakresie tworzenia polskich zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii

02.04.2021

logo Narodowego Instytutu Onkologii oraz National Comprehensive Cancer Network

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB), National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i Alliance for Innovation (AFI) podpisały umowę o współpracy, dzięki której eksperci z NCCN podzielą się swoją wiedzą i międzynarodowym doświadczeniem w opracowaniu zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii w Polsce.

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) zrzesza 31 wiodących ośrodków onkologicznych w Stanach Zjednoczonych, zapewniających kompleksową opiekę medyczną i będących częścią National Cancer Institute.

NCCN podzieli się wiedzą w zakresie tworzenia, wdrażania i aktualizacji wytycznych postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w praktyce klinicznej w onkologii. Współpraca ta ma na celu udoskonalenie krajowych wytycznych w wybranych nowotworach co jest jednym z założeń Narodowej Strategii Onkologicznej.

„NCCN definiuje i rozwija wysokiej jakości, wartościową, skoncentrowaną na pacjencie opiekę nad chorymi na raka na całym świecie, między innymi poprzez tworzenie i rozpowszechnianie wytycznych leczenia. Oparte na dowodach i konsensusie ekspertów zalecenia zawarte w wytycznych NCCN są stale aktualizowane w ramach całkowicie przejrzystego procesu i są uważane za złoty standard dla klinicznych wskazówek i polityki w leczeniu nowotworów.” – mówi Dr Robert W. Carlson, CEO NCCN.
NCCN będzie współpracować z wiodącymi ekspertami z Polski w zakresie tworzenia polskich zaleceń opartych na standardach NCCN następnie nad ich w adaptacją, wdrożeniem w praktyce klinicznej w onkologii oraz regularną aktualizacją w przyszłości.

Doświadczenie NCCN może pomóc sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją polscy eksperci zaangażowani w opracowywanie zaleceń dla onkologii. Kolejne kroki będą polegały na opracowaniu metod tworzenia wytycznych, w tym opracowaniu systemu zbierania i analizy danych źródłowych, a następnie dostosowania rekomendacji NCCN do warunków europejskich i polskich. W ramach współpracy organizowane będą szkolenia oraz robocze spotkania ekspertów z obu krajów.


Źródło:

  1. Opracowanie standardów opieki nad chorymi onkologicznymi we współpracy z National Comprehensive Cancer Network, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
  2. Proven standards for cancer care to be introduced in Poland through collaboration with foremost American cancer guidelines organization NCCN, National Comprehensive Cancer Network
» więcej aktualności medycznych