Menu

Leczenie przerzutów do otrzewnej w raku odbytnicy

16.11.2020


Przerzuty do otrzewnej w raku jelita grubego występują u około 10% chorych z nowo rozpoznanym nowotworem i u około 40% w przypadku wznowy miejscowej. Przerzuty raka odbytnicy do otrzewnej występują rzadziej niż w innych umiejscowieniach jelita grubego, ale stanową często problem terapeutyczny, zarówno ze względu na umiejscowienie jak i na bardziej agresywny charakter choroby.

W wykładzie, wygłoszonym na Konferencji: "Rak odbytnicy - czego jeszcze nie wiemy” przez prof. Tomasza Jastrzębskiego, poruszone zostały zagadnienia związane z tym problemem. Wykład został udostępniony dzięki firmie Termedia (termedia.pl).


Źródło:

  1. Materiały własne Onkonet.pl i Hipec.pl
» więcej aktualności medycznych