Menu

Statyny poprawiają przeżywalność pacjentek z potrójnie negatywnym rakiem piersi

24.08.2021

Cancer Journal - baner

Badanie prowadzone przez naukowców z University of Texas MD Anderson Cancer Center wykazało znaczący związek między przyjmowaniem leków obniżających poziom cholesterolu, powszechnie znanych jako statyny, a wskaźnikami przeżycia pacjentek z potrójnie negatywnym rakiem piersi (TNBC). Ponieważ statyny są tanie, łatwo dostępne i wywołują minimalne skutki uboczne, ich stosowanie może mieć istotny wpływ na wyniki leczenia tej agresywnej postaci raka piersi.

Wyniki badania, którym kierował doktor Kevina Neada, zostały opublikowane w Cancer Journal. Badanie to poszerza obecną wiedzę na temat związku między stosowaniem statyn a potrójnie negatywnym rakiem piersi (TNBC). Jest pierwszym badaniem przeprowadzonym na odpowiednio dużej grupie badanych, aby zanalizować związek między przyjmowaniem statyn a agresywnymi podtypami raka piersi.

Potrójnie negatywny rak piersi (TNBC) to agresywna postać nowotworu stanowiąca około 10% do 20% wszystkich diagnoz raka piersi. Potrójnie ujemny oznacza, że rak piersi nie ma receptorów estrogenowych, progesteronowych ani HER2, które są trzema najczęstszymi receptorami raka piersi. Ta kombinacja braku receptorów skutkuje wysoce agresywnym rakiem piersi o złym rokowaniu i ograniczonych możliwościach leczenia.

Naukowcy stwierdzili 58% względną poprawę przeżycia specyficznego dla raka piersi i 30% względną poprawę ogólnego przeżycia wśród pacjentek przyjmujących statyny. Mediana czasu obserwacji wyniosła 3,3 roku dla przeżycia specyficznego dla raka piersi i 4,4 roku dla przeżycia całkowitego.

W ramach badania przeanalizowano dane od 23192 kobiet w wieku powyżej 66 lat z rakiem piersi w I-III stadium zaawansowania. W tej kohorcie 2281 pacjentek należało do grupy przypadkowo zażywających statyny, co oznacza, że rozpoczęły przyjmowanie statyn w ciągu jednego roku od rozpoznania raka piersi.

Analiza przeprowadzona pod kątem stopnia zaawansowania raka piersi sugeruje, że związek przypadkowego stosowania statyn z poprawą wyników może być silniejszy u kobiet z wczesnym stadium TNBC. Podczas prowadzonego badania największy wpływ na całkowite przeżycie wśród kobiet z TNBC miało stosowanie statyn o wysokiej intensywności. Naukowcy odkryli również statystycznie istotny związek między statynami lipofilowymi (L-statyna: simwastatyna, atorwastatyna, lowastatyna, fluwastatyna, pitawastatyna) a poprawą przeżycia całkowitego.

„Wiemy, że statyny zmniejszają szybkość podziału komórek raka piersi i zwiększają apoptozę (mechanizm zaprogramowanej śmierci komórki)” – powiedział dr Nead. „Wyniki naszego badania pokazują, że istnieje związek między statynami a lepszymi wynikami w leczeniu TNBC. Nadszedł czas, aby dalej kontynuować pracę w formie kolejnych, prospektywnych badań”.


Źródło:

  1. Association of statin use with clinical outcomes in patients with triple-negative breast cancer, Cancer Journal
  2. Statins may improve survival for triple-negative breast cancer patients, University of Texas MD Anderson Cancer Center
» więcej aktualności medycznych