Menu

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

03.09.2021

Wykład inauguracyjny im. prof. Tadeusza Koszarowskiego wygłaszany przez prof. Krzysztofa Zieniewicza

Foto. Wykład inauguracyjny im. prof. Tadeusza Koszarowskiego wygłaszany przez prof. Krzysztofa Zieniewicza

W dniach 2-4 września 2021 odbywa się w Poznaniu XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, pierwszy zjazd tego Towarzystwa po pandemii z osobistym udziałem jego członków. Przewodniczącym Zjazdu jest prof. Dawid Murawa, obecny Prezes PTChO. Zjazd odbywa się pod patronatem m.in. Marszałka Senatu prof. Tomasz Grodzkiego, który sam jest chirurgiem zajmującym się leczeniem chorych onkologicznych, a także Prezydenta Miasta Poznań Jacka Jaśkowiaka.
Tegoroczny Zjazd odbywa się z udziałem innych Towarzystw chirurgicznych i onkologicznych , takich jak Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od miłych wydarzeń: członkostwo honorowe PTChO odebrał z rąk prof. D. Murawy znany i ceniony chirurg zajmujący się m.in. zabiegami rekonstrukcji piersi, nauczyciel i przyjaciel licznych polskich chirurgów piersi dr Marek Budner, kierujący na co dzień kliniką „Helios” w Bad Saarow w Niemczech.

Foto. 2. - Wręczenie odznaki Honorowego Członka PTChO dr Markowi Budnerowi przez Prezesa PTChO prof. Dawida Murawę


Zaszczyt wygłoszenia wykładu im. prof. T. Koszarowskiego przypadł w tym roku prof. Krzysztofowi Zieniewiczowi, Kierownikowi Kliniki Chirurgii Ogólnej, Wątroby i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przybliżył zagadnienia transplantacji wątroby w nowotworach tego narządu.

Niezwykle miła i podniosła była chwila, w której można było obejrzeć film przybliżający sylwetkę profesora Andrzeja Kułakowskiego, emerytowanego profesora chirurgii onkologicznej z Centrum Onkologii w Warszawie, wychowanka wybitnej postaci polskiej onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego a jednocześnie wychowawcy dziesiątek chirurgów zajmujących się leczenie nowotworów. Profesor Kułakowski wygłosił krótkie przemówienie przed projekcją filmu, a jego werwa, humor, dostojność i urok nic nie straciły mimo słusznego wieku 92 lat.

Po filmie, który był nie tylko przedstawieniem sylwetki Profesora, jego działalności medycznej, dydaktycznej i organizacyjnej ale i pokazaniem życia w zmieniającym się świecie od czasu sprzed II Wojny Światowej uczestnicy Zjazdu wyrazili swój podziw i szacunek owacją na stojąco.

Foto. 3. - Profesor Andrzej Kułakowski


Od rana następnego dnia, przez dwa dni, na 3 salach, odbywać się będą wykłady i dyskusje nad wieloma zagadnieniami i aspektami dotyczącymi chirurgicznego leczenia chorych z nowotworami, w tym nowotworów przełyku, jelita grubego, trzustki, przerzutów do otrzewnej, raka piersi, żywienia w chorobie nowotworowej, bezpieczeństwa anestezjologicznego prowadzenia pacjentów w trakcie dużych zabiegów operacyjnych i wielu innych.

Redakcji serwisu onkonet.pl miło jest poinformować, że wielu wykładowców tej ważnej Konferencji jest członkami Rady Naukowej serwisu.


Źródło:

  1. Materiał własny Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych