Menu

Chirurgia robotowa - dział poświęcony zastosowaniu robotów chirurgicznych w onkologii

Chirurgia robotowa

Fot. Chirurgia robotowa, ©2018 Intuitive Surgical, Inc.

Chirurgia robotowa – daleki skok w technologiach medycznych

Nowoczesne technologie zmieniają oblicza medycyny. Jedną z technik, która pozwala na prawdziwy skok jakościowy w specjalnościach zabiegowych są roboty chirurgiczne. Techniki chirurgii robotowej są naturalnym rozwinięciem technik laparoskopowych, polegających na operowaniu narzędziami wprowadzonymi do jamy brzusznej przez niewielkie nacięcia w powłokach ciała.

Określenie „chirurgia robotowa“ stosuje się dla wykonywania zabiegów operacyjnych z użyciem skomplikowanych elementów robotyki, dzięki której chirurg może „operować“ w innym miejscu niż jest pacjent. Poprzez układy informatyczne możliwe jest przesyłanie informacji o ruchach dłoni chirurga do wprowadzonych do jamy ciała narzędzi chirurgicznych. Narzędzia te same w sobie stanowią dzieło sztuki inżynierskiej, gdyż, w odróżnieniu od narzędzi laparoskopowych, mogą dokładnie naśladować wszystkie ruchy ręki, a nawet je przewyższać poprzez działanie w zakresie 360 stopni.

Zabiegi robotowe charakteryzują się wyjątkową precyzją oraz małą inwazyjnością, co skutkuje wysoką efektywnością operacji i znacznym ograniczeniem ryzyka powikłań pooperacyjnych.
» więcej

Chirurgia robotowa (Robotic Surgery) w Europie i w Polsce

Postęp w technikach chirurgicznych, który obserwujemy nieprzerwanie od ponad 20 lat zmienił oblicze i możliwości chirurgii praktycznie we wszystkich jej rodzajach. Jedną z takich nowych technologii jest chirurgia robotowa. Ilość robotów chirurgicznych w szpitalach państw europejskich stale rośnie. Szacuje, się wg danych dotyczących ilości robotów w Europie, że w Polsce byłoby miejsce przynajmniej na 25 do 40 robotów chirurgicznych. Obecnie jest ich kilka w 6 ośrodkach.
» więcej

Chirurgia robotowa w porównaniu do chirurgii laparoskopowej: hemikolektomia prawostronna z całkowitym wycięciem mesocolon w raku jelita grubego

Chirurgia robotowa w porównaniu do chirurgii laparoskopowej: hemikolektomia prawostronna z całkowitym wycięciem mesocolon w raku jelita grubego: wyniki okołooperacyjne i 5-letnie przeżycie w grupie 202 pacjentów.

Podczas ostatniej dekady koncepcja całkowitego wycięcie mesocolon excision (CME – complete mesocolon excision) wyłaniała się jako strategia chirurgicznego postępowania dla zminimalizowania wznowy miejscowej raka prawej części okrężnicy. Celem badania było porównanie zabiegów hemikolektomii prawostronnej wykonanej metodą chirurgii robotowej i chirurgii laparoskopowej.
» więcej

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA

Chirurgia onkologiczna - chirurgiczne leczenie raka i nowotworów

Zabiegi operacyjne (chirurgiczne) są jednym z podstawowych sposobów leczenia raka i nowotworów. Operacje chirurgiczne wykonywane są jako jedyna forma leczenia (np. we wczesnych postaciach czerniaka, mięsaków tkanek miękkich, raka jelita grubego i innych ) lub jako element terapii skojarzonej (z radioterapią, chemioterapią, hormonoterapią).

» Więcej