Menu

Leki wspomagające w leczeniu nowotworów

1. Leki wspomagajace w zaburzeniach hematologicznych

1.1 Neutropenia

NEUTROPENIA – czyli spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1,5 G/l spowodowany zmniejszonym wytwarzaniem, zwiększonym niszczeniem lub zaburzonym rozmieszczeniem dojrzałych granulocytów. W grupie chorych onkologicznych do neutropenii prowadzi najczęściej naciekanie szpiku przez nowotwór, skutkujące wypieraniem prawidłowych komórek macierzystych dla granulocytów. Drugą najczęstszą przyczynę neutropenii w tej grupie chorych stanowi toksyczne działanie chemioterapeutyków.

ANTYBIOTYKOTERAPIA
Wskazania: Neutropenia u chorych onkologicznych zwiększa znacznie ryzyko ciężkich i szybko postępujących infekcji, dlatego też konieczne jest wprowadzenie w tej grupie chorych empirycznej antybiotykoterapii w momencie pojawienia się gorączki.

IMMUNOGLOBULINY
Działanie i wskazania: Chorzy onkologiczni bardzo często cierpią z powodu niewydolności układu limfocytarnego (niedobór limfocytów T oraz immunoglobulin), w związku z czym dochodzi do upośledzenia odporności komórkowej i humoralnej. W tej sytuacji naturalnym postępowaniem jest podawanie immunoglobulin celem odbudowania nadwątlonej odporności.

CYTOKINY HEMATOPOETYCZNE
Działanie: hematopoetyczne czynniki wzrostu (hematopoetic growth factors – HGFs) stanowią regulatory układu krwiotwórczego stymulujące proliferację i różnicowanie odpowiadających im komórek krwiotwórczych, a tym samym wyrównujące zaburzenia hematologiczne wynikające z obecności nowotworu.

FILGRASTIM
Działanie: Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytów należący do rodziny cytokin krwiotwórczych. Stymuluje powstawanie kolonii granulocytów, zwiększa liczbę granulocytów obojętnochłonnych oraz monocytów we krwi obwodowej, w czasie 24 od podania.
Wskazania: chorzy u których włączono chemioterapię cytotoksyczną, leczenie mieloablacyjne z następowym przeszczepieniem szpiku kostnego, ciężka wrodzona idiopatyczna lub cykliczna neutropenia
Najczęstsze działania niepożądane: bóle kostno-stawowe, dolegliwości dyzuryczne, zaburzenia ze strony układu krążenia
Nazwa handlowa (Producent): Neupogen (Amgen)

1.2 Niedokrwistość

NIEDOKRWISTOŚĆ – czyli niedobór erytrocytów i spadek stężenia hemoglobiny poniżej wartości prawidłowych stanowi najczęstsze powikłanie ze strony układu krwiotwórczego u pacjentów onkologicznych. Może być spowodowana przyczynami wynikającymi z przebiegu choroby nowotworowej (naciekanie szpiku kostnego przez nowotwór, hypersplenizm, zaburzenia odżywiania), schorzeń towarzyszących występujących u danego chorego (talasemie, hemoglobinopatie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe), zależnymi od rodzaju zastosowanego leczenia (stan po resekcji jelita grubego, hipoplazja szpiku kostnego, toksyczne uszkodzenie szpiku kostnego podczas chemioterapii, hemoliza będąca efektem działaniem cytostatyków).

PREPARATY ŻELAZA
Działanie: wykorzystywane jest przez komórki układu erytroblastycznego do produkcji hemoglobiny, mioglobiny i innych enzymów związanych z łańcuchem oddechowym.
Wskazania: zapobieganie oraz leczenie niedokrwistości spowodowanych niedoborami żelaza w grupie chorych onkologicznych
Najczęstsze działania niepożądane: aburzenia ze strony przewodu pokarmowego, ciemne zabarwienie uzębienia
Nazwa handlowa (Producent): Biofer (Pharbio Medical), Polferyna (Apipol-Farma)

ERYTROPOETYNA
Działanie: hormon wytwarzany przez nerki, stymuluje podział i różnicowanie komórek CFU-E w kierunku linii erytropoetycznej, a tym samym pobudza szpik kostny do wytwarzania erytrocytów.
Wskazania: pacjenci onkologiczni w trakcie chemioterapii lub ze zdiagnozowaną przewlekłą niewydolnością nerek
Najczęstsze działania niepożądane: nadciśnienie, zakrzepica, obniżenie poziomu żelaza, bóle głowy
Nazwa handlowa (Producent): Mircera (Roche), Eprex ( Janssen-Cilag)

KWAS FOLIOWY
Działanie: witamina z grupy B, jako towarzysz wielu reakcji enzymatycznych i niezbędny element podziałów komórkowych, stanowi nieodłączny koenzym procesów zachodzących w układzie krwiotwórczym
Wskazania: leukopenia, niedokrwistość megaloblastyczna, niedobory kwasu foliowego u chorych onkologicznych
Najczęstsze działania niepożądane: odczyny skórne, złe samopoczucie, depresja, problemy ze snem, zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Nazwa handlowa (Producent): Acidum Folicum Hasco (Hasco-lek), Acidum Folicum Polfarmex (Polfarmex), Acidum Folicum Richter (Polfa Grodzisk),  Acifolik (Hasco-lek), Folacid (Synteza), Folik (Polfa Grodzisk), Kwas foliowy (Puritan's Pride), Kwas foliowy (Aflofarm Fabryka Leków)

WITAMINA B12
Działanie: yjanokobalamina, czyli witamina B12 pełni rolę regulatora produkcji erytrocytów, jej brak powoduje zaburzenie syntezy DNA i upośledzenie dojrzewania jąder komórkowych
Wskazania: niedokrwistość złośliwa, megaloblastyczna, niedobory kwasu foliowego, zaburzenia wchłaniania, stany zwiększonego zapotrzebowania wit. B12
Najczęstsze działania niepożądane: reakcje alergiczne
Nazwa handlowa (Producent): Vegevit Witamina B12 (G.R. Lane Health Products),  Vitaminum B12 WZF (Polfa Warszawa), Witamina B12 (Naturell)

KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH (KKCZ)
Wskazania i efekty uboczne: W grupie chorych onkologicznych w określonych sytuacjach klinicznych skłaniamy się ku przetoczeniu ubogoleukocytarnego, napromienianego lub przemywanego koncentratu krwinek czerwonych. Ma to miejsce w przypadku ostrej niedokrwistości z utraty krwi i przewlekłej niedokrwistości zagrażającej życiu (Hb<6,5 g / dl). Takie postępowanie umożliwia nam szybkie podniesienie stężenia hemoglobiny, aczkolwiek każe nam zwrócić uwagę na prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych reakcji poprzetoczeniowych.

BIAŁKA STYMULUJĄCE ERYTROPOEZĘ (BSE)
Wskazania: Szeroko stosowane w krajach Unii Europejskiej, w Polsce stosowane są bardzo rzadko – tylko 2% chorych onkologicznych z niedokrwistością ma szanse na BSE. Niestety względy ekonomiczne znacznie ograniczają możliwość stosowania BSE. Pomimo to aktualne wytyczne dotyczące stosowania cząsteczek pobudzających erytropoezę i hematopoetycznych czynników wzrostu w przebiegu chemioterapii dorosłych chorych na złośliwe nowotwory, opublikowane w roku 2006 zalecaja stosowanie BSE w grupie chorych z anemią, będących okresie chemio lub radioterapii.

ETAMSYLAT
Działanie: Pomimo nie do końca znanego mechanizmu działania hemostatycznego leku, podejrzewa się, że preparat ten wzmacnia i uszczelnia śródbłonek naczyń krwionośnych, tym samym zmniejszając kruchość naczyń krwionośnych.
Wskazania: pierwotne i wtórne skazy krwotoczne pochodzenia naczyniowego
Najczęstsze działania niepożądane: ból głowy, nudności
Nazwa handlowa (Producent): Cyclonamine (Galena)

1.3 Skaza krwotoczna małopłytkowa

SKAZA KRWOTOCZNA MAŁOPŁYTKOWA – czyli skłonność do krwawień w obrębie tkanek spowodowana niedoborem płytek krwi – trombocytów. Małopłytkowość w grupie chorych onkologicznych może wynikać ze zmniejszonego wytwarzania płytek krwi (aplazja lub hipoplazja szpiku, zwłóknienie szpiku, efekt chemioterapii), zwiększonego usuwania płytek krwi (DIC), czy też nieprawidłowej dystrybucji płytek w organizmie chorego (hipersplenizm).

RUTOZYD
Działanie: rutyna, witamina P – flawonoid roslinny hamujący aktywność hialuronidazy, a tym samym zmniejszający przepuszczalność i poprawiający elastyczność naczyń krwionośnych, silny przeciwutleniacz.
Wskazania: zaburzenia krzepnięcia związane z upośledzeniem struktury naczyń krwionośnych
Najczęstsze działania niepożądane: nie wykazano
Nazwa handlowa (Producent): Rutinoscorbin, Ceruvit, Rutinacea

KWAS ASKORBINOWY
Działanie: uczestniczy w procesach metabolicznych żelaza i kwasu foliowego, przez co stanowi niezbędny składnik procesu erytropoezy.
Wskazania: stany niedoboru wit.C lub jej nadmiernego zużycia
Najczęstsze działania niepożądane: biegunki, nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego do moczu
Nazwa handlowa (Producent): Additiva Witamina C o smaku cytrynowym ( NP Pharma), Ascorgem (Gemi), Cebion (Merck), Cetebe (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare), Cevikap (Medana), FeminellaVagiC (Polichem), Juvit C (Hasco-Lek), Vicefar 500 (Biofarm), Vita-Gem C (Gemi), Vitaminum C (Synteza), Vitaminum C 0,1 Herbapol Wrocław (Herbapol Wrocław), Vitaminum C Aflofarm 100 mg (Aflofarm Fabryka Leków), Vitaminum C GSK (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA – Polska), Vitaminum C Hasco (Hasco-Lek), Vitaminum C Pliva (Pliva Kraków),  Vitaminum C TEVA (Teva Pharmaceuticals Polska), Witamina C (US Pharmacia), Witamina C 500 Prolongatum Pliva (Pliva Kraków), Witamina C monovitan (Pliva Kraków)

KWAS EPSILAMINOKAPRONOWY
Działanie: Aminokwas przeciwdziałający fibrynolizie, poprzez blokowanie przejścia plazminogenu w plazminę powoduje zachowanie fibryny w czopie hemostatycznym, co daje większą stabilizację skrzepu
Wskazania: skaza krwotoczna spowodowana fibrynolizą
Najczęstsze działania niepożądane: nudności, biegunka, odczyny skórne, bóle brzucha, podciśnienie ortostatyczne
Nazwa handlowa (Producent):

KWAS TRENAKSEMOWY
Działanie: syntetyczny aminokwas o działaniu hemostatycznym - blokuje przejście plazminogenu w plazminę powodując zachowanie fibryny w czopie hemostatycznym, działanie zdecydowanie silniejsze od kwasu epsilaminokapronowego
Wskazania: krwawienia spowodowane fibrynolizą lub związane z działaniem leków fibrynolitycznych
Najczęstsze działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Nazwa handlowa (Producent): Exacyl (Sanofi-Aventis), Exacyl (Polfa Warszawa)

KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (KKP)
Wskazania: Uzasadanione jest podanie KKP w przypadku potwierdzonej skazy krwotocznej małopłytkowej lub zagrażających życiu krwawień z przewodu pokarmowego lub do ośrodkowego układu nerwowego. Możliwe jest także osłonowe podawanie KKP celem utrzymania hemostazy płytkowej podczas zabiegów chirurgicznych. Weryfikacja konieczności podania KKP dobywa się przy użyciu ruchomej skali według Gmur.

KORTYKOSTEROIDY
Działanie: Leki stosowane w terapii małopłytkowości powstałej w wyniku skrócenia czasu przeżycia trombocytów. Działają poprzez blokowanie niszczenia opłaszczonych przeciwciałami trombocytów, a także bezpośrednio na ściany naczyń krwionośnych, zmniejszając objawy skazy krwotocznej. Wykazano także, że stosowanie glikokortykosteroidów zmniejsza ryzyko wystąpienia krwawienia śródczaszkowego.

CYTOKINY PŁYTKOTWÓRCZE
Działanie: Czynniki aktywnie wspierające proces wytwarzania nowych płytek, tym samym doprowadzające do wyrównania zaburzeń ilościowych pojawiających się w skazie krwotocznej małopłytkowej.

2. Leki stosowane w wyniszczeniu nowotworowym

Wyniszczenie nowotworowe czyli inaczej kacheksja nowotworowa jest to niezamierzona utrata masy ciała spowodowana nie tylko jadłowstrętem. Powyższy zespół obejmuje także niedokrwistość oraz zaburzenia odporności, będące wynikiem zaburzeń biochemicznych, spowodowanych ogólnoustrojowym działaniem nowotworu. Kacheksja nowotworowa dotyczy około 80% pacjentów z zaawansowaną postacią nowotworu.

METOKLOPRAMID
Działanie: antagonista receptorów dopaminowych pobudzający motorykę przewodu pokarmowego, przyspieszający opróżnianie żołądka oraz ograniczający nudności
Wskazania: nieżyt zastoinowy żołądka
Najczęstsze działania niepożądane: zmęczenie, senność, niepokój
Nazwa handlowa (Producent): Metoclopramidum Polpharma (Polpharma )

KORTYKOSTEROIDY
Działanie, wskazania, najczęstsze działania niepożądane: Stosowane w celu poprawy łaknienia i samopoczucia, efekt jest widoczny już po 2-3 dniach. Niestety pełnią ograniczona rolę ze względu na szybko pojawiające się działania niepożądane oraz krótkotrwały efekt zanikający już po paru tygodniach.

PROGESTAGENY
Działanie, wskazania, najczęstsze działania niepożądane: Zaliczane tutaj przede wszystkim octan megestrolu oraz octan medroksyprogesteronu powodują nieznaczne zwiększenie łaknienia oraz minimalny wzrost masy ciała. Niestety widoczne efekty pojawiają się dopiero po około dwóch tygodniach stosowania. Niekorzystnym skutkiem stosowania progestagenów jest retencja płynów. Nie wykazano znamiennych różnic pomiędzy stosowaniem kortykosteroidów i progestgenów, z wyjątkiem większej liczy działań niepożądanych w przypadku kortykosteroidów.

DRONABINOL
Działanie, wskazania, najczęstsze działania niepożądane: Syntetyczny kanabinoid powodujący znaczny wzrost łaknienia oraz niewielki przyrost masy ciała. Na chwilę obecna nie jest zarejestrowany w Polsce. Do najczęściej występujących działań niepożądanych Dronabinolu zaliczamy zawroty głowy.

KWASY TŁUSZCZOWE-3 EPA
Działanie: Pierwsze badania nad kwasem eikozapentaenowym oraz dokozaheksanowym pokazują, że kwasy te zawarte w rybach o ciemnym mięsie, poprzez swoje działanie przeciwzapalne pomogą chorym utrzymać obniżoną zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie i podwyższoną zawartość tkanki mięśniowej.

AMINOKWASY
Działanie: Wykazano, że spożywanie białka serwatki, będącego powszechnym źródłem aminokwasów, pozwoli nam jako element leczenia skojarzonego na podwyższenie odsetka beztłuszczowej masy ciała.

LEKI ANABOLICZNE
Działanie: Pojawiają się badania pokazujące podwyższenie jakości życia i poprawę funkcjonowania chorych onkologicznych przyjmujących leki anaboliczne doprowadzające do ułatwienia przyrostu masy mięśniowej.

3. Leki cytoprotekcyjne

LEKI CYTOPROTEKCYJNE – czyli leki redukujące objawy uboczne najczęściej stosowanych chemioterapeutyków.

MESNA
Działanie: stanowi antidotum przeciw akroleinie - metabolitowi powstającemu w wyniku rozpadu cyklofosfamidu i ifosfamidu, działającego drażniąco na błonę pęcherza moczowego.
Wskazania: chorzy onkologiczni leczeni cyklofosfamidem lub ifosfamidem w wysokich dawkach, chorzy z grup ryzyka wystąpienia krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego
Najczęstsze działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy
Nazwa handlowa (Producent): Mucofluid (UCB Pharma), Uromitexan (Baxter Oncology)

DEKSRAZOKSAN
Działanie: zapobiega schorzeniom kardiologicznym w grupie chorych leczonych antracyklinami, wykazuje aktywność przeciwnowotworową u chorych na nieziarnicze chłoniaki złośliwe, raka jelita grubego oraz mięsaka Kaposiego.
Wskazania: zapobieganie powikłaniom kardiologicznym w grupie chorych leczonych antracyklinami
Najczęstsze działania niepożądane: nasilenie leukopenii i małopłytkowości
Nazwa handlowa (Producent): Cardioxane (Novartis Pharma GmbH)

AMIFOSTYNA
Działanie: związek tiolowy, chroniący komórki poprzez usuwanie wolnych rodników tlenowych. Szerokie spektrum cytoprotekcyjne – prawie wszystkie tkanki z wyjątkiem oun i komórek nowotworowych.
Wskazania: cytoprotekcja w grupie chorych przyjmujących cispaltynę lub paklitaksel
Najczęstsze działania niepożądane: nudności, wymioty, kichanie, uczucie gorąca
Nazwa handlowa (Producent):

4. Leki stosowane w zaburzeniach metabolicznych

4.1 Hiperkalcemia

HIPERKALCEMIA – czyli podwyższenie poziomu wapnia we krwi. Stanowi jedną z najczęstszych powikłań metabolicznych zagrażających życiu w przebiegu choroby nowotworowej. Może występować nawet u ok. 10–20 proc. chorych onkologicznych. Najczęściej związana jest ze szpiczakiem mnogim, rakiem płaskonabłonkowym płuca i rakiem piersi.

ROZTWÓR CHLORKU SODU
Działanie: Wlew roztworu chlorku sodu może doprowadzić do obniżenia poziomu wapnia we krwi. Szybkość i objetość wlewu musi być dostosowana do nasilenia hiperkalcemii oraz wydolności serca i nerek.

DIURETYKI PĘTLOWE
Działanie, wskazania, najczęstsze działania niepożądane: Ich działanie opiera się na blokowaniu wchłaniania zwrotnego wapnia oraz zapobieganiu hiperwolemii, przez co umożliwiają podawanie dużych ilości chlorku sodu. Ze względu na możliwość spowodowania odwodnienia, zaleca się stosowanie tej grupy leków tylko u chorych dobrze nawodnionych.

BISFOSFONIANY
Działanie, wskazania, najczęstsze działania niepożądane: Najskuteczniejsze leki stosowane w leczeniu hiperkalcemii. Hamują syntezę kalcytoniny oraz resorpcje kości przez osteoklasty. Najczęściej stosowane to: pamidronian, kwas zoledronowy, klodronian oraz alendronian. Należy stosować ostrożnie u chorych z dysfunkcją nerek.

KALCYTONINA
Działanie: hormon polipeptydowy obniżający poziom wapnia we krwi poprzez hamowanie resorpcji kości - zmniejszenie liczby i aktywności osteoklastów
Wskazania: lek dodatkowy stosowany w celu uzyskania szybkiego efektu hipokalcemicznego
Najczęstsze działania niepożądane: nudności, biegunka, bóle brzucha, wymioty, zaczerwienienie twarzy, uszu i rąk z uczuciem gorąca, bóle i/lub zawroty głowy, zaburzenia smaku, zmęczenie, bóle stawów
Nazwa handlowa (Producent): Calcitonin (Jelfa),  Miacalcic (Novartis Pharma GmbH), Tonocalcin (Alfa Wassermann)

GLUKOKORTYKOSTEROIDY, MITROMYCYNA , AZOTAN GALU
Działanie, wskazania: leki stosowane często w celu obniżenia hiperkalcemii przed rozpowszechnieniem się stosowania bisfosfonianów. Obecnie stosowane rzadko, w wypadkach, gdy bisfosfoniany są nieskuteczne lub przeciwwskazane.

4.2 SIADH

SIADH – zespół nieprawidłowego, nadmiernego wydzielania hormonu antydiuretycznego. Stanowi drugie co do częstości powikłanie endokrynne w grupie chorych onkologicznych. Towarzyszy najczęściej pacjentom z rakiem płuca.

CHLOREK SODU + FUROSEMID
Działanie, wskazania: Podawany jako roztwór hipertoniczny chlorku sodu lub roztwór chlorku sodu + furosemid celem wyrównania hiponatremii. Celem uniknięcia powikłań neurologicznych nie należy dokonywać tego zbyt szybko. Włączenie furosemidu zapobiega przewodnieniu organizmu pacjenta.

DEMEKLOCYKLINA
Działanie, wskazania: Hamuje indukowane przez hormon antydiuretyczny zwrotne wchłanianie wody w kanalikach nerkowych oraz cewkach zbiorczych. Stosowana celem zrównoważenia klirensu wolnej wody.

MOCZNIK
Działanie, wskazania: Dzięki przyjmowaniu mocznika pacjent nie musi ograniczać spożywania płynów. Stosowany jako leczenie podtrzymujące.

4.3 Zespół ektopowego wydzielania ACTH

ZESPÓŁ EKTOPOWEGO WYDZIELANIA ACTH – jest to zespół objawów wynikających z podwyższonego poziomu kortyzolu, spowodowanego nadmiernym wydzielanie ACTH przez nowotwór pozaprzysadkowy. Najczęstszym ogniskiem ektopowego wydzielania ACTH jest rak drobnokomórkowy płuca lub guzy neurendokrynne - rakowiaki jelit, oskrzela, grasicy, trzustki lub jajnika, wyspiaki trzustki, rak rdzeniasty tarczycy.

AMINOGLUTETYMID
Działanie, wskazania: Lek nasilający przemiany metaboliczne kortyzolu, a tym samym obniżający jego poziom we krwi. W połączeniu z metyraponem lub ketokonazolem redukuje syntezę steroidów.

METYRAPON
Działanie: Hamuje syntezę kortyzolu, poprzez hamowanie aktywności 11β-hydroksylazy. Stosowany w połączeniu z aminoglutetymidem i ketokonazolem.

KETOKONAZOL
Działanie: W wysokich dawkach zmniejsza reakcję dotyczącą zmiany stężenia kortyzolu po stymulacji ACTH. Stosowany w połączeniu z aminoglutetymidem i metyraponem.

OKTREOTYD, LANREOTYD
Działanie: W guzach neuroendokrynnych wydzielających ACTH podanie oktreotydu, pozwala na opanowanie objawów sekrecyjnych oraz zaburzeń wodno-elektrolitowych u 30–85% chorych. Stosowane także przy wystąpieniu przerzutów hormonalnie czynnych nowotworów (nawet bez objawów choroby)

MIFEPRYSTON
Działanie: Syntetyczny lek steroidowy wykazujący aktywność antyprogestagenową

4.4 Zespół rakowiaka

ZESPÓŁ RAKOWIAKA - zespół objawów będących efektem wydzielania przez rakowiaka między innymi takich substancji jak: serotonina, 5-HTP, prostaglandyny, katecholaminy, tachykininy, histamina.

OKTREOTYD, LANREOTYD
Działanie: W guzach neuroendokrynnych podanie oktreotydu lub lanreotydu pozwala na opanowanie objawów sekrecyjnych oraz zaburzeń wodno-elektrolitowych. Stosowane także przy wystąpieniu przerzutów hormonalnie czynnych nowotworów (nawet bez objawów choroby).

WERAPAMIL
Działanie: Antagonista kanałów wapniowych, stosowany w regulowaniu poziomu ciśnienia tętniczego zachwianego wyrzutem katecholamin przez rakowiaka. Stosowany także jako inhibitor pomp białkowych wyrzucających leki. Ta właściwość leku jest użyteczna, gdyż wiele linii nowotworowych wykazuje nadekspresję pomp wyrzucających leki, co blokuje działanie znaczników fluorescencyjnych lub leków cytotoksycznych.

CYPROHEPTADYNA
Działanie, wskazania: Lek zaliczany do leków przeciwhistaminowych I generacji. Wykazuje także działanie serotoninergiczne. Stosowany w celu regulacji i ustabilizowania poziomu substancji wydzielanych przez rakowiaka.

5. Leki stosowane w powikłaniach zakrzepowo-zatorowych

WARFARYNA
Działanie, wskazania, najczęstsze działania niepożądane: Podstawowy lek stosowany w leczeniu żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. W grupie chorych onkologicznych należy zachować znaczną ostrożność w trakcie stosowania powyższego leku. W analizowanej grupie chorych znacznie trudniej przewidzieć metabolizm warfaryny, a w przypadku pacjentów przerzutami do wątroby lub małopłytkowością ryzyko krwawienia jest znacznie wyższe.

HEPARYNA DROBNOCZĄSTECZKOWA(LMWH)
Działanie, wskazania, najczęstsze działania niepożądane: Stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej zamiast warfaryny w grupie chorych onkologicznych może nieść znaczne korzyści dla tej grupy pacjentów – brak interakcji z innymi lekami, brak konieczności monitorowania układu krzepnięcia. Istotny jest także szybki początek działania powyższego leku.

HEPARYNA NIEFRAKCJONOWANA (UFH)
Działanie: Ostatnie badania pokazują podobną skuteczność obu rodzajów heparyny w analizowanej grupie chorych.

TPA, STREPTOKINAZA, UROKINAZA
Działanie, wskazania: Leki stosowane w leczeniu trombolitycznym zakrzepicy związanej z obecnością cewników naczyniowych, rozległej zakrzepicy lub mnogiej zatorowości płucnej. Przeciwwskazaniem to tego typu leczenia są przerzuty od ośrodkowego układu nerwowego.

» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA