Menu

Nurkowanie ze stomią

04.08.2020

nurkowanie - ilostracja poglądowa

W świadomości wielu osób funkcjonuje przekonanie, że stomia jest przeciwwskazaniem do nurkowania. nic bardzie błędnego! Osoby ze stomią mogą nurkować i podziwiać uroki podwodnego świata tak samo jak osoby bez stomii. Sam fakt wyłonienia stomii (kolostomia, ileostomia, urostomia) nie stwarza medycznych przeciwwskazań do nurkowania.

Wyjątkiem (jedynym!) jest stomia z wytworzeniem zbiornika jelitowego (tzw. J-Pouch, zbiornik kocha, zbiornik kock – ang. Kock Pouch), jednak zabieg ten jest bardzo rzadko wykonywany i praktycznie nie stosowany w polskiej chirurgii. Poza tym nie ma żadnych przeciwwskazań do nurkowania osób ze stomią.


Opracowanie:
Prof. Jacek Kot
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, adiunkt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni, General Secretary of the european Committee for Hyperbaric Medicine (eCHM), President-elect of the european Underwater and Baromedical Society (eUBS), Medical Representative of Poland in the european Diving Technology Committee (eDTC).

Prof. Tomasz Jastrzębski
Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny

» powrót na początek strony