Menu

Akademia Czerniaka przedstawia Białą Księgę pt. „Czerniak: perspektywa zmian 2010-2020.”

02.07.2021

Okładka Białej Księgi „Czerniak: perspektywa zmian 2010-2020”

Zmniejszenie poziomu zachorowalności, jak i śmiertelności spowodowanych czerniakiem to główne cele Akademii Czerniaka, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, obowiązujące od początku jej istnienia. Realizacja tych założeń doprowadziła do zdecydowanej poprawy sytuacji polskich pacjentów chorujących na czerniaki skóry.

Znaczący postęp w obszarze czerniaka dokonał się m.in. na poziomie świadomości choroby i jej profilaktyki. Niewątpliwie związane jest to z prowadzoną aktywnie edukacją – społeczeństwa, również dzieci i młodzieży, a także środowiska medycznego. Akademia Czerniaka wspiera te działania organizując cyklicznie już od 10 lat kampanię „Tydzień Świadomości Czerniaka”, a także program „Znamię! Znam je?”.

Z kolei dzięki m.in. warsztatom dermatoskopowym dla lekarzy, a także stworzeniu czerniakowej karty-drogowskazu – „Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne dla dermatologów i chirurgów wraz z Kartą konsultacyjną pacjenta” podnoszone są kompetencje specjalistów, dając szansę na szybsze postawienie poprawnej diagnozy.

Drugi, niezwykle ważny przełom dotyczy organizacji opieki nad pacjentami z czerniakiem oraz ich leczenia. Na przestrzeni ostatnich lat chorzy zyskali dostęp do aż 9 nowoczesnych cząsteczek z obszaru immunoterapii i terapii celowanych, stosowanych na każdym etapie leczenia – od adjuwantu po terapie wdrażane w przypadku nieoperacyjnego stadium rozsiania choroby.

Od 1 stycznia 2021 r. są one ujęte w ujednoliconym programie lekowym B.59 „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”. Wraz z wprowadzeniem zmian do programu lekowego, terapia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem odbywa się w 27 wyspecjalizowanych ośrodkach z pełnym dostępem do diagnostyki oraz kompleksowego leczenia, dysponujących wielodyscyplinarnym zespołem, składającym się z doświadczonych specjalistów.

- Niewątpliwie jesteśmy świadkami wielkiego postępu, jaki zaszedł w obszarze czerniaka – zarówno na poziomie świadomości na temat istnienia tego groźnego nowotworu, diagnostyki, jak i przede wszystkim leczenia. Jednocześnie rozumiemy, że w dalszym ciągu jest jeszcze naprawdę wiele do zrobienia. Kluczowa jest z pewnością dalsza edukacja, a tym samym doprowadzenie do zmiany postaw społecznych, dzięki czemu czerniaki skóry przestaną być w Polsce tak śmiertelną chorobą. Czekamy też obecnie na rozszerzenie populacji pacjentów leczonych immunoterapią w I linii leczenia – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Zastępca Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka.

Podsumowanie działań, a także prezentacja zmian, jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu w obszarze czerniaka, zostały zebrane we wspomnianej publikacji.

Doceniając bezdyskusyjny postęp, jaki dokonał się w obszarze czerniaka, mamy jednocześnie świadomość ogromu prac, szczególnie w zakresie edukacji i zmiany postaw społecznych, które w dalszym ciągu są konieczne dla osiągnięcia sytuacji, kiedy czerniaki skóry przestaną być w Polsce tak śmiertelną chorobą. Potrzeby i kierunki niezbędnych działań zostały również wskazane w Białej Księdze.

„Czerniak: perspektywa zmian 2010-2020. Prezentacja najważniejszych zmian i potrzeb związanych z organizacją ochrony zdrowia w obszarze czerniaka” – dokument w formacie PDF.


Źródło:

  1. Akademia Czerniaka, Sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
» więcej aktualności medycznych