Menu

Nowa jakość radioterapii oraz rehabilitacji onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii

12.08.2021

Białostockie Centrum Onkologii

Białostockie centrum Onkologii (BCO) realizuje wart prawie 21 mln program modernizacji Zakładu Radioterapii oraz Zakładu Rehabilitacji Onkologicznej. Część środków na przebudowę i modernizację BCO otrzymało w ramach projektu „„Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej” dofinansowanego ze środków UE. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do leczenia i rehabilitacji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczeń.

Dzięki oddaniu do użytku nowoczesnego tomografu komputerowego służącego do planowania przestrzennego planowania brachyterapii zdecydowanie wzrosną możliwości leczenia za pomocą radioterapii raka wątroby oraz przerzutów do wątroby, a także raka trzustki.

W zakładzie radioterapii stworzony zostanie gabinet zabiegowy z aparatem USG do zakładania znaczników w celu wdrożenia nowych technik stereotaktycznych w leczeniu raka gruczołu krokowego, raka wątroby, trzustki oraz innych lokalizacji.

Najnowszą metodą leczenia, która zostanie uruchomiona będzie ukierunkowane leczenie pacjentek z obrzękiem limfatycznym po zabiegach operacyjnych w zakresie raka piersi. Ograniczy to konieczność przejazdów do innych miast w kraju, co spowoduje zredukowanie barier w dostępie do świadczeń medycznych. Jednocześnie, zapewni to kompleksowość realizowanych świadczeń, co jest priorytetem BCO.

Nowa, większa i lepiej zorganizowana przestrzeń zakładu rehabilitacji onkologicznej pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów i skróci czas oczekiwania na świadczenie o ok. 30%.


Źródło:

  1. Białostockie Centrum Onkologii
» więcej aktualności medycznych