Menu

Otwarcie nowego Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Białostockim Centrum Onkologii

Zakład Diagnostyki Obrazowej w Białostockim Centrum Onkologii

20 września w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyło się oficjalne otwarcie nowego Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Jest ono efektem realizowanych prac adaptacyjnych i remontowych połączonych z zakupem nowoczesnej aparatury diagnostycznej. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 9,3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego wyniosło 9 mln zł.

Jednocześnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 BCO realizowało projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości diagnostyki onkologicznej i onkologicznych procesów medycznych poprzez doposażenie Białostockiego Centrum Onkologii”. Wartość projektu to prawie 6 mln zł.

Jego celem było między innymi podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu oraz zniwelowanie różnic w dostępie do świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki nowotworowej raka piersi, prostaty i płuc. W ramach projektu Zakład Diagnostyki Obrazowej został doposażony w cyfrowy mammograf z funkcją tomosyntezy i mammografii, stół do biopsji stereotaktycznej piersi z wyposażeniem, cyfrowy aparatu RTG ze stołem cyfrowym, system stereotaktycznej biopsji prostaty, aparat USG.

Takie wyposażenie pozwoli pacjentom na skorzystanie z nowoczesnej diagnostyki w zakresie:
Mammografii spektralnej - pozwala ona na ograniczenie wyników fałszywie dodatnich i konieczności powtarzania badania, czy wykonywania niepotrzebnych biopsji. Badanie pokazuje nieprawidłowe unaczynienie zmian nowotworowych. Możliwość wykonania takiego badania jest szczególnie ważna w przypadku oceny rozległości zmian przed rozpoczęciem leczenia i podczas oceny reakcji zmiany nowotworowej na leczenie oraz oceny zmian niejednoznacznych w badaniu USG i mammografii);
Biopsji stereotaktycznej piersi - biopsja stereotaktyczna pod kontrolą mammografii jest skuteczną metodą oceny podejrzanych mikrozwapnień i zmian niewidocznych w USG w ramach programu przesiewowego raka piersi);
Biopsji fuzyjnej MRI + USG w diagnostyce raka prostaty - skraca proces diagnozowania raka stercza oraz pozwala na celowaną radioterapię. Zakupiona aparatura pozwala na bardziej precyzyjnie pobranie materiałów z obszarów zmienionych, jednocześnie redukując liczbę „ślepych wycinków”, co za tym idzie ogranicza ilość biopsji i ułatwia diagnostykę.


Źródło:

  1. Białostockie Centrum Onkologii
» więcej aktualności medycznych