Menu

Certyfikacja ośrodków wykonujących zabiegi cytoredukcyjne z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC)

27.03.2023

certyfikacja ośrodków wykonujących zabiegi cytoredukcyjne HIPEC

W dniu 25 marca w Gdańsku odbyło się zebranie członków Sekcji Nowotworów Otrzewnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na nowe możliwości i trendy w diagnostyce i leczeniu chorych ze wznową miejscową i przerzutami nowotworów, w tym m.in. raka jelita grubego, raka żołądka i raka jajnika.

W zebraniu udział wzięli chirurdzy ogólni, chirurdzy onkologiczny, ginekolodzy, onkolodzy, radiolodzy i patolodzy. Omówiono 20 zagadnień dotyczących terapii onkologicznych ze szczególnym uwzględnieniem miejsca chirurgii w procesie terapeutycznym a także roli nowych metod diagnostycznych takich jak ocena krążących komórek nowotworowych we krwi (ctDNA).

Spotkanie było także okazją do wręczenia certyfikatów jakości dla wykonywania zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC dla ośrodków, które spełniły szczegółowe warunki określone i opublikowane w czasopismach naukowych przez Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Proces akredytacyjny trwał prawie 4 lata i zakończył się przyznaniem certyfikatów jakości TChP/PTChO dla ośrodków:

 1. Katedra Chirurgii Onkologicznej CM UMK, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 2. Oddział Chirurgii Onkologicznej i Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
 3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
 4. Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 5. Klinika Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
 6. Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej I Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
 7. Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 8. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 9. Klinika Chirurgii Onkologicznej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 10. Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Katedra Chirurgii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski

Serdecznie gratulujemy
Zespół Onkonet.pl


Źródło:

 1. Materiał własny Onkonet
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA