Menu

Bezpieczniejsza radioterapia w leczeniu raka piersi

Radioterapia na tzw. głębokim wdechu (DIBH)

fot. Radioterapia na tzw. głębokim wdechu (DIBH), Centrum Onkologii w Bydgoszczy

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy została wdrożona nowoczesna metoda radioterapii na tzw. głębokim wdechu DIBH (Deep Inspiratory Breath Hold), dzięki której zastosowaniu pacjentki chorujące na nowotwór lewej piersi są mniej narażone na ryzyko powikłań ze strony serca. Centrum w Bydgoszczy jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce stosujących tę technikę napromieniania. Inicjatorem i realizatorem jej wdrożenia są dr n. med. Janusz Winiecki oraz dr n. med. Tomasz Wiśniewski.

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet w Polsce. Ciągły rozwój wiedzy na temat tego nowotworu oraz postęp technologiczny sprawiają, że wskaźniki wyleczalności ulegają stopniowej poprawie. Z uwagi na rozpowszechnienie operacji oszczędzających pierś radioterapia stała się nieodzownym elementem terapii. Szacuje się, że ponad 80 % pacjentek z rakiem piersi wymaga naświetlania.

U pacjentek z rakiem zlokalizowanym po lewej stronie radioterapia piersi wiąże się, z racji bliskiego położenia, z napromienianiem części serca. Obliczono, że na każdy 1 Gy dawki promieniowania zdeponowanej w sercu ryzyko powikłań ze strony serca rośnie o 7,4%.

Środowisko naukowe koncentruje się obecnie na zmniejszeniu toksyczności wspomnianej metody leczenia. Jedną z najbardziej obiecujących metod jest technika napromieniania pacjentek podczas głębokiego wdechu – DIBH (ang. Deep Inspiratory Breath Hold). Zwiększenie objętości płuc powoduje odsunięcie napromienianej piersi od przedniej ściany serca. Jest to prosta, nieinwazyjna metoda, pozwalająca skutecznie zredukować dawkę promieniowania pochłanianą przez mięsień sercowy.


Źródło:

  1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
» więcej aktualności medycznych