Menu

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako pierwszy ośrodek w Polsce uzyskało europejski certyfikat LCC

27.05.2022

logo Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca

Centrum Onkologii w Bydgoszczy oficjalnie może mówić, że jest pierwszym szpitalem w Polsce, posiadającym certyfikat LCC. W dniach 16-17 maja 2022r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbył się audyt Ośrodka Narządowego Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca. Został przeprowadzony przez dr med. Svena Seiferta, dr med. Helgea Bischoffa oraz dr med. Martina Utziga z Niemiec.

W wyniku pomyślnego przebiegu audytu Centrum Onkologii przyznano certyfikat Lung Cancer Center, potwierdzający stosowanie w naszym ośrodku europejskich standardów. To ogromne wyróżnienie i prestiż. Jesteśmy Prof. Janusz Kowalewski, dziękuje wszystkim zaangażowanym w powstanie Multidyscyplinarnego Centrum Raka Płuca osobom.

Centrum Raka Płuca (Lung Cancer Centre Bydgoszcz) spowodowało wiele zmian organizacyjnych, zakup dodatkowego sprzętu i zatrudnienie nowych pracowników zajmujących się realizacją zadań ośrodka oraz zapewniających pacjentom dodatkowy komfort i fachową opiekę medyczną, socjalną oraz psychoonkologiczną.

Dla zapewnienia naszym pacjentom pełnej oferty diagnostyki, leczenia operacyjnego, kwalifikacji i przeprowadzenia leczenia onkologicznego (radioterapii, chemioterapii) oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa musieliśmy dostosować nasze procedury i organizację pracy do europejskich standardów.

Autorem wymagań i zarazem ośrodkiem certyfikującym jest Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Chirurgii Klatki Piersiowej i Niemieckim Towarzystwem Oddechowym.


Źródło:

  1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
» więcej aktualności medycznych