Menu

Nowa metoda diagnozowania raka piersi

16.05.2023

SOLUS system obrazowania multimodalnego do diagnostyki raka piersi

Diagnostyka raka piersi to obszar, który stale się rozwija, między innymi dzięki wprowadzaniu kolejnych innowacji z myślą o poprawie wyników leczenia pacjentek. Jednym z takich innowacyjnych przedsięwzięć jest finansowany przez Unię Europejską projekt SOLUS, którego misją jest zrewolucjonizowanie diagnostyki raka piersi – proponując nieinwazyjne rozwiązanie eliminujące konieczność biopsji.

W ramach projektu dokonano kilku ważnych przełomów na drodze do opracowania w pełni funkcjonalnego systemu obrazowania multimodalnego, który jest obecnie poddawany badaniom walidacyjnym w warunkach klinicznych.

Opracowanie tego w pełni sprawnego systemu obrazowania multimodalnego było dla zespołu ogromnym krokiem naprzód do osiągnięcia wyznaczonego celu. Innowacyjne podejście zaprezentowane w projekcie może potencjalnie wyeliminować konieczność stosowania inwazyjnych metod biopsyjnych, łagodząc traumę związaną z badaniem dzięki bardziej przyjaznej dla pacjentek metodzie diagnostycznej.

W projekcie SOLUS opracowano również niewielkie urządzenie, które może stanowić bazę do tworzenia urządzeń ubieralnych pozwalających na monitorowanie istotnych parametrów diagnostycznych i tkankowych, takich jak parametry krwi i skład tkanki.

Wstępne wyniki jednego z badań, które umożliwiło zebranie danych dotyczących składu tkanki od 24 uczestniczek, pokazały, że czułość diagnostyczna systemu wynosi 91 %, a jego specyficzność sięga 75 %. Ponadto zastosowanie obrazowania USG w projekcji B do pozyskania danych morfologicznych w połączeniu z elastografią fali poprzecznej do oceny sztywności daje sporą szansę na dalsze zwiększenie wydajności diagnostycznej. Niemniej walidacja kliniczna wciąż jest w toku, w związku z czym nie da się na razie w pełni ocenić, jaki wpływ na diagnostykę raka piersi mogą mieć innowacje opracowane w tym projekcie.


Źródło:

  1. European Commission, CORDIS
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA