Menu

Otwarcie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach

22.07.2022

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Gliwicach – wnętrza

Foto. Mateusz Łochin / NIO Gliwice

18 lipca 2022 r. w gliwickim oddziale Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). CWBK to wyspecjalizowany ośrodek usprawniający obsługę badań klinicznych realizowanych w Instytucie oraz zapewniający kompleksowe i systemowe wsparcie dla chorych biorących w nich udział.

- Do tej pory system obsługi badań klinicznych w gliwickim oddziale NIO-PIB był rozproszony. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych pozwoli na jego scentralizowanie oraz przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania i poprawy jakości realizowanych badań. Wpłynie to na wzrost liczby badań prowadzonych w Instytucie w Gliwicach i zwiększy ich dostępność dla naszych chorych. Szczególny nacisk położyliśmy na to, aby było to miejsce przyjazne dla naszych chorych – mówi dr Magdalena Markowska, dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

- Badania kliniczne prowadzone w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach są kluczowym elementem oferty skierowanej do naszych chorych. Stanowią połączenie najnowszych osiągnięć naukowych w onkologii i dobrej praktyki klinicznej. Leczenie chorych w ramach badań klinicznych to najkrótsza droga od laboratorium naukowo-badawczego do łóżka chorego. Jesteśmy przekonani, że otwarcie CWBK przyczyni się do zwiększenia liczby chorych leczonych w ramach badań klinicznych w naszym Instytucie – podkreśla dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, zastępca dyrektora ds. naukowych Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

W ciągu ostatnich 15 lat w gliwickim oddziale NIO-PIB zrealizowano ponad 150 badań klinicznych faz Ib-IV. Ich liczba sukcesywnie wzrasta – w ostatnich 3 latach o ok. 20 proc. rocznie. Co roku w badaniach uczestniczy ok. 220-250 pacjentów. Aktualnie w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach realizowane są 94 badania kliniczne – 81 komercyjnych i 13 niekomercyjnych. Ich wykaz oraz informacje dla pacjentów zainteresowanych udziałem w badaniach dostępne są na stronie badaniakliniczne.io.gliwice.pl. Od 2021 r. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach należy do Polskiej Sieci Badań Klinicznych.

- Prowadzimy zarówno badania kliniczne komercyjne – we współpracy z wiodącymi koncernami farmaceutycznymi, jak i niekomercyjne – we współpracy przede wszystkim z Agencją Badań Medycznych. Agencja Badań Medycznych, co trzeba podkreślić, stworzyła nowe, niedostępne wcześniej możliwości tworzenia i realizowania badań niekomercyjnych w Polsce. Dzięki temu nasi chorzy zyskali dostęp do nowoczesnych, często przełomowych sposobów leczenia, wykorzystujących postęp naukowy i badawczy w połączeniu z doświadczeniem klinicznym naszych lekarzy. Współpraca z ABM jest bardzo dobra, Agencja aktywnie wspiera naszą działalność kliniczną. Jesteśmy twórcami ponad 30 proc. wszystkich niekomercyjnych badań klinicznych w dziedzinie onkologii w Polsce, które zyskały finansowanie z Agencji Badań Medycznych – z dumą podkreśla dr hab. Tomasz Rutkowski.

Sprawne, bezpieczne i efektywne prowadzenie badań klinicznych wymaga obecnie uczestnictwa nie tylko lekarza i pielęgniarki, choć to na nich nadal spoczywa główny ciężar merytoryczny i codzienna praktyka kliniczna. Dobrze funkcjonujący zespół CWBK obejmuje również uczestnictwo wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych i działalności badawczo-rozwojowej. Taką grupę ludzi udało nam się w NIO Gliwice zebrać. W jej skład, oprócz lekarzy i pielęgniarek, wchodzą diagności laboratoryjni, farmaceuci, radiodiagności, patolodzy, technicy, koordynatorzy badań klinicznych, biostatystycy i specjaliści ds. jakości i bezpieczeństwa terapii.

- Prowadzone przez nas badania kliniczne dotyczą nowotworów regionu głowy i szyi, płuc, przewodu pokarmowego, gruczołu krokowego, piersi, tarczycy, trzustki, nerek, szyjki macicy, jajników, skóry, pęcherza moczowego, guzów litych, guzów neuroendokrynnych oraz nowotworów hematoonkologicznych: chłoniaków, białaczek i szpiczaków. W ramach projektu rozbudowany został system informatyczny Instytutu w Gliwicach o moduły do zarządzania badaniami klinicznymi i jakością w CWBK. Umożliwią one planowanie i monitorowanie etapu ich realizacji, zarządzanie płatnościami oraz wizytami pacjentów. Oprogramowanie usprawni też przeprowadzenie wstępnego procesu studium wykonalności (feasibility) – dodaje dr Magdalena Markowska.

- Sukces współczesnej onkologii polega między innymi na tym, że chorzy, u których wyczerpano standardowe metody leczenia i nie osiągnięto kontroli choroby nowotworowej, mają jeszcze szansę na dłuższe przeżycie w sytuacji, gdy zakwalifikują się do badania klinicznego dotyczącego nowej terapii. Nowa terapia, jeśli okaże się skuteczna, uznana zostanie za innowacyjną i rychło wprowadzona jako powszechnie dostępna. Zatem im bardziej szukamy nowych terapii, czyli im więcej realizujemy badań klinicznych, tym więcej nadziei i szans na przeżycie ofiarowujemy naszym obecnym i przyszłym pacjentom – podsumowuje prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, dyrektor oddziału Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach jest jednym z wiodących ośrodków onkologicznych w kraju i Europie, zapewniającym pacjentom z całego kraju leczenie zgodne ze światowymi standardami. W 2021 r. hospitalizowanych było w nim 42 505 pacjentów, a 216 295 chorym udzielono porad ambulatoryjnych.


Źródło:

  1. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach
» więcej aktualności medycznych