Menu

Antybiotyki mogą pomóc w leczeniu czerniaka

24.07.2021

mitochondrium komórkowe przekrój

Niektóre antybiotyki wydają się być skuteczne w leczeniu czerniaka, niebezpiecznego nowotworu złośliwego skóry. Naukowcy z Uniwersytetu w Leuven, w Belgii, zbadali działanie antybiotyków na ludzkich nowotworach wszczepionych myszom laboratoryjnym. Wyniki ich badań zostały opublikowane w Journal of Experimental Medicine.

Czerniak jest nowotworem o wysokim stopniu złośliwości. Może dawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, a także przerzuty odległe, najczęściej do płuc i mózgu. Leczenie czerniaka w fazie przerzutowej jest trudne, a najczęstszą metodą jest immunoterapia.

„W miarę rozwoju nowotworu niektóre komórki czerniaka mogą przestać się namnażać, aby ukryć się przed układem odpornościowym. Takie uśpione komórki mają potencjał do tworzenia nowej masy guza w jakiś czas po zakończeniu leczenia immunoterapią.” – wyjaśnia Eleonora Leucci z Uniwersytetu Leuven.

„Celem, w który można uderzyć, w takich nieaktywnych, nienamnażających się komórkach są mitochondria. Ponieważ mitochondria wywodzą się z bakterii, które w bardzo odległej przeszłości zaadoptowały się do życia wewnątrz komórek, są bardzo podatne na działanie określonej grupy antybiotyków.” – kontynuuje E. Leucci.

Naukowcy wszczepili myszom guzy pochodzące od pacjentów i następnie leczyli je za pomocą antybiotyków – jako jedyne leczenie lub w połączeniu z istniejącymi terapiami przeciw czerniakowi. Zastosowane antybiotyki szybko zabiły wiele komórek nowotworowych. Dzięki takiemu działaniu można wykorzystać antybiotyki do wspomagania leczenia immunoterapeutycznego.

Naukowcy pracowali z antybiotykami, które obecnie, ze względu na rosnącą oporność na antybiotyki, są rzadko stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Zjawisko oporności na antybiotyki nie miało wpływu na skuteczność leczenia w tym badaniu, bowiem komórki raka wykazują wysoką wrażliwość na te antybiotyki. Teraz będzie można zmienić przeznaczenie tych antybiotyków z leczenia infekcji bakteryjnych, na leczenie raka.

Jednak pacjenci z czerniakiem nie powinni samodzielnie rozpoczynać eksperymentów. Przedstawione ustalenia opierają się na badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na myszach, więc nie widomo, jak skuteczne będzie takie leczenie u ludzi. Potrzebne są kolejne badania laboratoryjne oraz badań kliniczne, aby określić skuteczność antybiotyków w leczeniu pacjentów z czerniakiem.


Źródło:

  1. Antibiotics may help to treat melanoma, Leuven University Belgium
  2. Activation of the integrated stress response confers vulnerability to mitoribosome-targeting antibiotics in melanoma, Journal of Experimental Medicine
» więcej aktualności medycznych