Menu

Nowoczesny oddział dla chorych na czerniaka i mięsaki w DCO

Dolnośląskie Centrum Onkologii - logo

W Dolnośląskim Centrum Onkologii rozpoczął działalność Oddział Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków (ang. Skin Cancer Unit) który będzie się specjalizował w leczeniu pacjentów z mięsakami, czerniakami i rakami skóry.

Jako drugi ośrodek w Polsce posiada aparat do elektrochemioterapii czyli leczenia nieoperacyjnych przerzutów do skóry u chorych na czerniaka i raka piersi. Nowy oddział dysponuje też nowoczesnym gabinetem dermatoskopowym ze specjalistyczną aparaturą do badania nowotworów skóry. Jest to m.in. mikroskop konfokalny, dermatoskop cyfrowy i USG. Sprzęt został zakupiony ze środków unijnych i ministerialnych.

Dr n. med. Marcin Ziętek, chirurg onkolog i szef Oddziału Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków w DCO – W najbliższym czasie planujemy objąć opieką wszystkich pacjentów naszego województwa z rozpoznaniem czerniaka i mięsaka – zapowiada. Chcemy zapewnić chorym najbardziej aktualne i zalecane metody leczenia, które są obecnie dostępne w Polsce.

Rocznie na Oddziale przewidywane jest wykonanie około 500 operacji i 1800 zabiegów ambulatoryjnych. W Skin Cancer Unit prowadzone będą badania naukowe, kliniczne i zajęcia dydaktyczne dla studentów UM. Oddział będzie ściśle współpracować z Kliniką Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, kierowaną przez prof. Piotra Rutkowskiego.


Źródło:

  1. Dolnośląskie Centrum Onkologii
» więcej aktualności medycznych