Menu

Elektrochemioterapia (ECT) - nowa metoda leczenia będzie dostępna dla pacjentów w Polsce

22.09.2020

Aparatura do elektrochemioterapii firmy IGEA

Foto. Aparatura do elektrochemioterapii firmy IGEA

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, który przewiduje zakwalifikowanie technologii medycznej elektrochemioterapia (ECT) jako świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenia szpitalnego.

Elektrochemioterapię stosuje się w przypadku nieoperacyjnych, zaawansowanych nowotworów skóry oraz w terapii przerzutów nowotworowych powstających w skórze lub tkance podskórnej, które nie kwalifikują się do innej terapii. Stosuje się ją między innymi w takich typach guzów nowotworowych jak: płaskonabłonkowy rak komórek głowy i szyi, czerniak, rak podstawnokomórkowy, hypernephroma, mięsak Kaposiego, rak przejściowokomórkowy, gruczolak sutka oraz ślinianki.

Metoda ta jest szczególnie przydatna w leczeniu zaawansowanych postaci czerniaka czy przerzutów raka piersi do skóry, gdy chemioterapia systemowa (podawana dożylnie) zazwyczaj nie pomaga, a leczenie miejscowe, takie jak radioterapia czy chirurgia, albo nie może być zastosowana ze względu na rozległość zmian, albo leczenie to nie jest skuteczne.

Elektrochemioterapia jest połączeniem dwóch metod leczenia: elektroporacji i chemioterapii (aplikacji cytostatyków). Najczęściej podczas zabiegu podawany jest chemioterapeutyk, zwykle bleomycyna (zazwyczaj podawana systemowo, czyli dożylnie) i cisplatyna (podawana miejscowo do guza).

Elektroporacja polega na krótkookresowej destabilizacji błon komórkowych, która występuje pod wpływem zastosowanego pola magnetycznego. W ten sposób udaje się podnieść efektywność działania podawanej pacjentowi chemioterapii, dzięki czemu znacząco wzrasta (od kilku do kilkunastu razy) efekt cytotoksyczny stosowanych u chorego leków.

Zabieg elektrochemioterapii przeprowadza się najczęściej w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym w przedziale 10-28 minut od podania pacjentowi chemioterapeutyku. Technika może być powtarzana w celu zwiększenia odsetka całkowitych odpowiedzi na leczenie.

Wyniki przeprowadzonego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przeglądu wytycznych wskazują elektrochemioterapię jako obiecującą technikę leczenia nowotworów złośliwych. Elektrochemioterapia (ECT) jest refundowana w następujących krajach europejskich: Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Dania, Hiszpania, Portugalia i Słowenia.

Elektrochemioterapia może być skuteczną i bezpieczną opcją terapeutyczną w leczeniu nieoperacyjnych nowotworów skóry, szczególnie w przypadku wcześniejszego nieudanego zastosowania innych metod leczenia nowotworu.

Więcej informacji na temat elektrochemioterapii w artykule „Elektrochemioterapia - leczenie przerzutów czerniaka i raka piersi do skóry”


Źródło:

  1. Rządowe Centrum Legislacji
» więcej aktualności medycznych