Menu

Nowy kierunek studiów zapewni wysokospecjalistyczną kadrę dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy

26.07.2021

Centrum Onkologii  oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - logotypy

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako pierwszy szpital w Polsce otwiera wspólnie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego unikatowy w skali kraju kierunek studiów - fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej.

Nowy kierunek studiów został utworzony specjalnie z myślą o potrzebach Centrum Onkologii. Są to studia dualne prowadzone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy razem z Centrum Onkologii. W odróżnieniu od kierunku fizyka medyczna, który występuje na różnych uczelniach, program studiów tego kierunku wyróżnia się dużą liczbą zajęć o charakterze praktycznym, a nie wyłącznie teoretycznym, i jest tak zwanym kierunkiem celowanym.

Absolwent kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej będzie wyposażony w praktyczne umiejętności oraz najbardziej aktualną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku.

Radioterapia oraz zaawansowana diagnostyka obrazowa odgrywa istotną rolę w procesie leczenia pacjentów onkologicznych. Bez fizyków medycznych trudno jest sobie wyobrazić nowoczesną radioterapię. Tworzenie indywidualnych planów leczenia dla każdego pacjenta, obliczane dawek promieniowania, ustalane parametry akceleratorów to ich domena. Od ich wiedzy i doświadczenia zależy skuteczność leczenia oraz stopień ochrony sąsiadujących, zdrowych tkanek.


Źródło:

  1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
» więcej aktualności medycznych