Menu

Opracowana w GUMed aplikacja pomaga wykryć wznowy raka płuc

04.05.2023

rak płuca – ilustracja poglądowa

Aplikacja HORUS opracowana na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pomaga wykrywać wznowy po zakończeniu leczenia raka płuc. Program udostępnia pacjentom analizowane na bieżąco cotygodniowe ankiety i w razie potrzeby pomaga szybko wdrożyć niezbędne działania.
Jak wyjaśniają naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w Polsce jednym z najczęstszych nowotworów jest rak płuca i - niestety - aż 75 proc. przypadków zdiagnozowanych jest w zaawansowanym stadium. Mimo nowoczesnych terapii, nawroty choroby nie należą do rzadkości.

Tymczasem opublikowane w 2007 roku europejskie badania pokazały, że dzięki aplikacjom monitorującym zdrowie po zakończeniu terapii raka płuc pacjenci uzyskują znacznie lepsze wyniki.

Chorym leczonym w Poradni Onkologicznej Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku z powodu raka płuca pomaga teraz aplikacja HORUS, opracowana przez lek. Ewę Pawłowską z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed.

„W ostatnich latach wykazano skuteczność monitorowania chorych zdalnie, z użyciem elektronicznych systemów monitorowania chorych (ESMCh), analizujących w czasie rzeczywistym objawy zgłaszane przez pacjenta poprzez stronę internetową i/lub aplikację na smartfonie. W badaniach klinicznych analiza zgłaszanych co tydzień przez pacjentów w ESMCh objawów pozwoliła na rozpoznanie wznowy raka średnio 5 tygodni wcześniej niż standardowe wizyty lekarskie, umożliwiając wdrożenie leczenia onkologicznego większemu odsetkowi pacjentów” – podkreśla lek. Ewa Pawłowska.
„Ponadto stosowanie aplikacji wydłużyło czas całkowitego przeżycia chorych w stosunku do osób poddawanych standardowej kontroli. Dostęp do ESMCh oraz świadomość podlegania pod ciągłą opiekę poprawiały jakość życia oraz zmniejszały stres związany z oczekiwaniem na wynik kontrolnych tomografii” – dodaje.
Korzystający z aplikacji pacjenci mają dostęp do cotygodniowych ankiet, w których mogą zgłaszać niepokojące objawy.

Wyniki analizowane są przez specjalny algorytm, który w razie potrzeby alarmuje lekarza. „Co tydzień (od poniedziałku do niedzieli) na koncie pacjenta będzie udostępniony nowy formularz z identycznym zestawem 13 pytań, dotyczących samopoczucia. Aby zapisać i przesłać dane formularza do wglądu pracowników Kliniki, konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pierwsze sześć pytań” – zasadę działania aplikacji wyjaśnia jej autorka.

„Wszystkie informacje zgłaszane przez pacjentów co tydzień w aplikacji są analizowane natychmiast po wypełnieniu formularza. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik Kliniki kontaktuje się z chorym telefonicznie w przeciągu 72 godzin i informuje o dalszym postępowaniu” - tłumaczy.

Naukowcy GUMed podkreślają, że korzystanie z aplikacji nie zmienia procedur w czasie typowych wizyt u lekarza, ani nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem związanym z niektórymi typowymi badaniami.

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", uzyskując dofinansowanie w wysokości 100 000 zł.

„Inkubator Innowacyjności 4.0” realizuje Centrum Transferu Technologii GUMed w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą: Gdański Uniwersytet Medyczny (lider), Uniwersytet Gdański oraz spółka celowa GUMed – Centrum Innowacji Medycznych.

Aplikację można bezpłatnie pobrać w sklepach internetowych Google Play Aplikacja HORUS oraz AppStore Aplikacja HORUS.


Źródło:

  1. Gdański Uniwersytet Medyczny
  2. Nauka w Polsce
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA