Menu

Chirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zastosowali leczenie HIPEC u dziecka

08.03.2023

Zabieg HIPEC u dziecka przeprowadzony w Klinice Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

U pacjentki Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, rozpoznano nowotwór jelita grubego zlokalizowany w wyrostku robaczkowym. Jest on typowy dla osób dorosłych – nie dla dzieci. Wyjątkowy typ nowotworu i jego lokalizacja wymagała odpowiedniego przygotowania do leczenia operacyjnego.

Poza chirurgicznym usunięciem nowotworu, ze względu na ryzyko rozsiewu komórek nowotworowych w jamie brzusznej, w trakcie operacji wykonano dootrzewną chemioterapię perfuzyjną w hipertemii (tzw. HIPEC – Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy) polegającą na zastosowaniu chemioterapii w temperaturze do 42 stopni bezpośrednio do jamy otrzewnej jednoczasowo podczas operacji wycięcia guza. Procedura ta zapewnia dokładną penetrację jamy otrzewnej i skutecznie niszczy rozsiane w niej komórki nowotworowe.

Procedurę wykonano we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kierowaną przez prof. Piotra Richtera przy zastosowaniu wysokospecjalistycznej aparatury. Po raz kolejny współpraca pomiędzy lekarzami z różnych ośrodków, wymiana doświadczeń a także możliwość skorzystania z dodatkowego specjalistycznego sprzętu przyniosła oczekiwany efekt.

Dziewczynka zniosła operację i chemioterapię dootrzewnową dobrze, wszystkie elementy leczenia przebiegły zgodnie z planem.

Była to pionierska procedura HIPEC u dziecka w Małopolsce, wcześniej tego typu zabiegi wykonano tylko w Gdańsku w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pierwszy w Polsce i na świecie zabieg HIPEC u niemowlęcia
Pierwszy w Polsce zabieg HIPEC u dziecka


Źródło:

  1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  2. Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA