Menu

Analiza DNA nowotworów pomoże w leczeniu pacjentek w Centrum Zdrowia Matki Polki

11.01.2021

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki i MNM Diagnostics - logotypy

Pacjenci Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi uzyskali dostęp do innowacyjnej metody diagnostyki nowotworów, opartej na analizie DNA pobranego z guza. Instytut podpisał w tej sprawie umowę z poznańską firmą MNM Diagnostics z sektora nowoczesnych technologii biomedycznych. Łódzki szpital decydując się na ten krok, znalazł się w gronie światowych pionierów, oferujących swoim pacjentom dostęp do medycyny spersonalizowanej – leczenia indywidualnie dopasowanego do danego przypadku.

W ramach podpisanej umowy MNM Diagnostics będzie świadczyła dla Instytutu usługę biobankowania, czyli zabezpieczenia próbki materiału pobranego z guza nowotworowego oraz jej analizę całogenomową.

- To najlepsza, istniejąca obecnie metoda diagnostyczna, pozwalająca na dokładne przeanalizowanie całego DNA nowotworu i wyciągnięcie na tej podstawie wniosków istotnych klinicznie – wyjaśnia dr Paula Dobosz, dyrektor do spraw rozwoju naukowego MNM Diagnostics. Jak dodaje dr Dobosz, informacje zawarte w zanalizowanym genomie, pozwalają nie tylko na wyjaśnienie, skąd wziął się dany nowotwór, ale również na dobranie najskuteczniejszej istniejącej metody terapeutycznej dla danego pacjenta.

Diagnostyka całogenomowa pozwala również na uzyskanie informacji o lekach, na które chory nie odpowie wcale, dzięki czemu można oszczędzić pieniądze i czas, szczególnie cenny w leczeniu choroby onkologicznej. Początkowo z diagnostyki całogenomowej będą mogły skorzystać w ICZMP pacjentki z rakiem jajnika i rakiem piersi.

- Cieszymy się bardzo z rozpoczęcia tej współpracy z firmą MNM Diagnostics. Świat naukowy i medyczny obecnie zmierza w kierunku medycyny spersonalizowanej, ze zindywidualizowanym podejściem do pacjenta, zarówno w zakresie diagnostyki, jak zastosowanego leczenia - mówi prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP. Dopiero po szczegółowej diagnostyce, w tym przypadku diagnostyce genetycznej, możemy dobrać najskuteczniejszą metodę leczenia precyzyjnie wycelowaną w dany typ nowotworu, tak aby uzyskać jak najlepsze wyniki leczenia.

Właśnie w takich celach został powołany, w 2017 roku, przy Instytucie Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”, by takie projekty realizować - mówi prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP oraz prezes Think-Tanku.

- Możliwe są dwie ścieżki: albo lekarz proponuje swojemu pacjentowi takie badanie, albo pacjent udaje się do swojego lekarza prowadzącego i razem podejmują decyzję, czy wykonać diagnostykę całogenomową – wyjaśnia Dr Dobosz.

Ponieważ badanie przeprowadzane jest na zabezpieczonym (bankowanym) fragmencie tkanek guza, to decyzję o jego pobraniu i przekazaniu do biobanku należy podjąć przed wykonaniem biopsji lub operacji. Uzyskana w trakcie zabiegu tkanka nowotworowa, trafi do Polskiego Centrum BioBankowania, gdzie zostanie odpowiednio zabezpieczona do dalszych badań.

- To duży przełom technologiczny i zmiana obowiązującego od dekad paradygmatu w kierunku leczenia personalizowanego, dobieranego konkretnie do zmian genetycznych zidentyfikowanych w nowotworze pacjenta. Dotychczas nowotwory były leczone według schematów opartych o rodzaj tkanki z której pochodzi guz i stopień jego zaawansowania, na przykład wszyscy z nowotworem piersi stadium III, otrzymywali takie same leki, a wszyscy chorzy z nowotworem trzustki inne. Dziś wiemy już, że takie leczenie nie zawsze będzie jednakowo skuteczne, bo nowotwory mogą różnić się na poziomie genetycznym. To właśnie dlatego czasami niektórzy pacjenci nie odpowiadali na zastosowane leczenie lub było ono mało skuteczne - reasumuje dr Paula Dobosz.


Źródło:

  1. MNM Diagnostics
» więcej aktualności medycznych