Menu

Biomarker pozwoli określić czy w danym przypadku raka piersi immunoterapia będzie skuteczna

28.07.2021

Okładka Clinical Cancer Research Journal

Zgodnie z nowym badaniem opublikowanym wczoraj w Clinical Cancer Research ASCO Journal, biomarker, który okazał się być wskaźnikiem odpowiedzi na immunoterapię u pacjentów z czerniakiem, ma również znaczenie kliniczne w odniesieniu do pacjentek z rakiem piersi.

Badanie wykazało, że ten biomarker, białko głównego układu zgodności tkankowej klasy II (MHC-II), może być wskaźnikiem korzyści z zastosowania immunoterapii anty-PD-1/L1 w przypadku dwóch rodzajów raka piersi – wczesnego, potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) oraz raka piersi wysokiego ryzyka z dodatnim receptorem estrogenowym (HR+).

Chociaż, w przypadku obu typów tego nowotworu, stosowanie immunoterapii wraz z chemioterapią może wkrótce się stać standardowym leczeniem neoadiuwantowym* przed zabiegiem chirurgicznym, to większość pacjentek nie wymaga dodatkowej immunoterapii, aby uzyskać odpowiedź na leczenie. Bez dobrego biomarkera klinicyści nie mają wiarygodnego sposobu na rozróżnienie, które pacjentki odniosą korzyści z immunoterapii, a które nie.

Testy kliniczne na ekspresję MHC-II pomogą chronić pacjentki z rakiem piersi, które nie potrzebują immunoterapii, przed możliwymi komplikacjami wynikającymi z takiego leczenia i dodatkowymi kosztami. Immunoterapia jest kosztowna i wiążą się ze znaczną toksycznością.

Autorzy badania uważają, że jest ono pierwszym, które ocenia i demonstruje zdolność określania korzyści z immunoterapii u pacjentek z rakiem piersi z wykorzystaniem białka MHC-II jako biomarkera. Badacze zauważyli również, że białko MHC-II może potencjalnie być biomarkerem nowotworowym szerszego stosowania w odniesieniu do immunoterapii anty-PD-1/L1, ponieważ wykazano jego znaczenie kliniczne w stosunku do czerniaka, raka piersi oraz chłoniaka Hodgkina, w tym oraz we wcześniejszych badaniach.

* Leczenie neoadjuwantowe, ogólnoustrojowa terapia antynowotworowa zastosowana przed zasadniczym, zwykle chirurgicznym leczeniem nowotworu. Celem leczenia neoadjwantowego jest ograniczenie naciekania oraz eliminacja mikroprzerzutów, do których mogło wcześniej dojść drogą naczyń limfatycznych lub krwionośnych, a które mogłyby później rozwinąć się do postaci guzów przerzutowych. Leczenie neoadjuwantowe może mieć formę chemioterapii, hormonoterapii i rzadziej radioterapii. Stosuje się je u chorych u których można wykonać zabieg operacyjny, lecz z badań klinicznych wynika, że wcześniejsze zastosowanie leczenia neoadjuwantowego poprawia wyniki leczenia w stosunku do samego zabiegu operacyjnego.


Źródło:

  1. Study identifies biomarker for breast cancer response to immunotherapy, Vanderbilt University Medical Center
  2. Tumor-specific major histocompatibility-II expression predicts benefit to anti-PD-1/L1 therapy in patients with HER2-negative primary breast cancer, Clinical Cancer Research Journal
» więcej aktualności medycznych