Menu

Jeżeli wykonamy pracę dotyczącą profilaktyki, to będzie nas stać, żeby mieć wszelkie możliwe programy terapeutyczne

07.05.2024

Kongres Rzecznicy Zdrowia 2024

Liczba chorych na nowotwory ciągle wzrasta. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce już ponad 1 milion osób choruje na raka. Uczestnicy dyskusji w panelu poświęconym onkologii podczas Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2024 zastanawiali się, jak zapewnić odpowiedni poziom opieki pacjentom, przy niewystarczającej liczbie lekarzy onkologów, radioterapeutów i chirurgów onkologicznych.

Onkologia to dziedzina wiążąca się z jednym z najpoważniejszych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Nowotwory stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, przyczynę zgonów w Polsce. Eksperci biorący udział w dyskusji panelowej podczas Kongresu Rzecznicy Zdrowia podkreślali, że w obliczu takich statystyk konieczne są szerokie i zróżnicowane działania.

- Należałoby przerwać to błędne koło wzrostu zachorowalności, czyli skupić się na profilaktyce. (…) Powinniśmy sięgnąć do korzeni. Uczmy dzieci, uczmy młodzież, dlaczego te badania są ważne, dlaczego je wykonujemy – powiedziała dr hab. n. med. Beata Jagielska dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

O problemach kadrowych w onkologii mówił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, powołany niedawno ponownie na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie Zwrócił uwagę na fakt, że chętnych do wybierania specjalizacji w tej dziedzinie jest niewielu, gdyż uważa się ją za trudną i niezbyt atrakcyjną pod względem rozwoju kariery.

- Radioterapia jest odbierana jako specjalizacja trudna, związana z fizyką, a fizyka jako nauka ścisła jest rozpoznawana jako mało medyczna, w związku z tym nieciekawa i zbyt absorbująca. Zmieniła się też mentalność naszych studentów. Każdy by chciał zdobyć specjalizację, która uczyni go samodzielnym i zapewni mu pracę w miarę w warunkach takich, za którą może odpowiadać od początku do końca. Młodzi koledzy nie bardzo lubią podporządkowywać się hierarchiom szpitalnym – powiedział prof. Składowski.

Inwestycja w kadry to jednak proces długofalowy, a w obliczu zmian demograficznych w Polsce, trudno liczyć na gwałtowną poprawę sytuacji. Dlatego eksperci muszą poszukiwać również innych rozwiązań. Z pomocą może przyjść np. sztuczna inteligencja czy zastosowanie algorytmów, która mogą zbierać i analizować informacje przekazane przez pacjenta np. za pomocą aplikacji. Nad takim rozwiązaniem pracuje obecnie Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

- Od 2016 roku do ubiegłego roku szukałem zespołu ludzi, którzy chcieliby ze mną takie rozwiązanie stworzyć i szukałem finansowania takiego rozwiązania, bo to jest produkt na rynku polskim na tyle nowatorski, że strasznie trudno było mi znaleźć konkurs, który pozwoliłby na finansowanie – mówił dr Paweł Potocki z Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Finansowanie udało się zapewnić i aplikacja jest już w trakcie opracowywania, które będzie podzielone na etapy – Jak aplikacja będzie gotowa, chcemy poprosić ośrodki, z którymi już wcześniej rozmawiałem, o program testowy, żeby zweryfikować, czy polski pacjent chce korzystać z takiego rozwiązania, czy to rozwiązanie jest napisane w sposób przyjazny dla polskiego pacjenta i polskiego lekarza leczącego pacjenta onkologicznego – dodał.

W trakcie dyskusji eksperci omawiali również kwestie dostępu do leczenia onkologicznego w Polsce. W ostatnich latach w Polsce udostępnionych zostało wiele nowoczesnych terapii, ale dystans, jaki nas dzieli do najbardziej zaawansowanych państw, wciąż jest duży, na co zwróciła uwagę Dorota Korycińska, prezes zarządu Ogólnopolskiego Federacji Onkologicznej.

- Europa nie czeka aż Polska ją dogodni w tym postępie. Cały czas jesteśmy do tyłu. Mniej więcej 30% terapii w Polsce nie jest dostępnych w stosunku do tego, czym dysponuje Europa. Konsekwencje? Są oczywiste. Albo pacjenci robią zbiórki na różnych portalach, niektórzy wpadają w ramiona tzw. pseudomedycyny, bo szukają dla siebie pomocy, co również jest dla nas jako społeczeństwa bardzo kosztowne. Nie wszyscy mają możliwość skorzystania z RDTL. Wiem, że minister Miłkowski, Ministerstwo Zdrowia bardzo się stara, ale to jest ciągle za mało. I nie jest to kwestia roszczeniowości pacjentów, tylko określonych potrzeb – podkreśliła.

- Rzeczywiście cały czas gonimy Europę, jeżeli chodzi o dostęp do technologii, to innowacji, ale i tak jest już dużo lepiej. Jeszcze parę lat temu mówiliśmy, że Polscy pacjenci mają dostęp do 30% najnowszych technologii, jeżeli chodzi o chemioterapię, dzisiaj jest ta proporcja trochę inna, jesteśmy w momencie, kiedy 30% nie jest dostępnych, co wydaje mi się, że jest wielkim sukcesem i o tym też trzeba mówić. A Komisja Zdrowia, Podkomisja stała ds. onkologii co miesiąc na ten temat próbuje rozmawiać i myślę, że korzystając z obecności pani profesor, będziemy w ścisłym kontakcie i będziemy starali się te problemy rozwiązywać – powiedział poseł Marek Hok, przewodniczący Podkomisji stałej ds. onkologii.

Jednym z lepiej zabezpieczonych obszarów jest ginekologia onkologiczna. Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, dr hab. n. med. Radosław Mądry, zwrócił uwagę na zmiany, jakie zaszły w tym obszarze od 1 kwietnia 2024 r. Jednocześnie zidentyfikował kolejne potrzeby, których zaspokojenie pozwoliłoby leczyć polskie pacjentki na odpowiednim poziomie.

- Potrzebny nam jest dodatkowy program w leczeniu raka trzonu macicy w pierwszej linii leczenia. Czyli przeniesienie dostarlimabu w modelu, w którym teraz jest używany do leczenia w pierwszej linii. To jest bardzo zasadne. I druga ważna rzecz to refundowanie cemiplimabu, czyli leku, który jest używany po progresji w raku szyjki macicy – powiedział.

Ekspert zwrócił również uwagę na rolę szczepień przeciwko HPV oraz konieczność wykonywania badań profilaktycznych, gdyż to profilaktyka jest kluczowym elementem, który może zmienić sytuację w onkologii w Polsce – Jeżeli wykonamy pewną dużą pracę dotyczącą profilaktyki, to będzie nas stać, żeby mieć wszelkie możliwe programy terapeutyczne, bo tych chorych będzie zdecydowanie mniej – podsumował.


Źródło:

  1. Kongres Rzecznicy Zdrowia - materiał prasowy
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA