Menu

Najnowocześniejsze akceleratory do radioterapii w Szpitalu Kopernika w Łodzi

09.07.2020

Nowoczesna aparatura do radioterapii w Szpitalu Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi znacząco poszerza swoje możliwości leczenia chorych za pomocą precyzyjnych technik radioterapii.

Ze środków Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dokonano zakupu dwóch nowoczesnych aparatów (akceleratorów) do napromieniania, amerykańskiej firmy VARIAN Medical Systems: Halcyon i Truebeam.

  • Akcelerator liniowy niskoenergetyczny (Halcyon) – wartość aparatu 8 349 330,00 zł w tym dotacja z Ministerstwa Zdrowia 6 842 500,00 zł i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 1 207 388,00. Środki własne Szpitala 299 442,00 zł.
  • Akcelerator liniowy wysokoenergetyczny (Truebeam) – wartość aparatu 9 915 900,00 zł w tym dotacja z Ministerstwa Zdrowia 6 999 101,47 zł i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 2 464 748,00 zł. Środki własne Szpitala 452 050, 53 zł.

Aparat Halcyon to nowatorska konstrukcja, w której priorytetem jest komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Umożliwia szybszą niż dotychczas realizację napromieniania - pacjent spędza mniej czasu na leczeniu. Dodatkowo, dzięki niezwykle precyzyjnemu systemowi obrazowania radiologicznego, leczenie staje się jeszcze dokładniejsze i bezpieczne dla chorego. Konstrukcja eliminuje poruszanie się elementów aparatu wokół pacjenta i aby dodatkowo zwiększyć komfort leczenia, ograniczono do minimum hałas towarzyszący pracy urządzenia. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom system pozwala na leczenie większej liczby pacjentów dziennie i tym samym poszerza dostęp do nowoczesnej radioterapii.

Drugi z zakupionych aparatów - Truebeam uzupełnia możliwości realizacji wysoko zaawansowanych technik radioterapii: radioterapii stereotaktycznej, radiochirurgii i radioterapii z kompensacją ruchu oddechowego. Techniki te są wyznacznikiem (atrybutem) najnowocześniejszej radioterapii na najwyższym poziomie międzynarodowym.

Obydwa aparaty będą służyć wciąż wzrastającej liczbie chorych na nowotwory w zakresie ultraprecyzyjnej radioterapii zmian o szczególnie wymagającym położeniu anatomicznym.

Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-inwestycyjnych związanych z instalacją akceleratorów, w przebudowanych 2 bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii Szpitala Kopernika w Łodzi, wyniosło: 1 624 124,79 zł (w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości: 1 522 125,00 zł). Ogólna wartość całej inwestycji wyniosła 19 889 354,79 zł.


Źródło:

  1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
» więcej aktualności medycznych