Menu

Jak wygląda leczenie raka w Polsce – raport OECD – Polska 2023

06.03.2023

Okładka raportu Krajowe profile dotyczące nowotworów: Polska 2023

Komisja Europejska wraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła pierwsze raporty „EU Country Cancer Profiles 2023” dotyczące problematyki raka we wszystkich krajów członkowskich UE oraz Norwegii i Islandii. Powstały one w ramach europejskiego rejestru nierówności związanych z rakiem w Europie. Wśród przedstawionych jest raport dotyczący Polski.

Profile krajowe potwierdziły to, co prezentują dane Eurobarometru - że pomiędzy krajami UE występują bardzo duże nierówności we wskaźnikach śmiertelności z powodu nowotworów. Można to częściowo wytłumaczyć różnym narażeniem na czynniki ryzyka zachorowania na raka, ale także różną zdolnością systemów opieki zdrowotnej do zapewnienia terminowego i bezpłatnego dostępu do wczesnej diagnozy, wysokiej jakości opieki nad rakiem i leczenia.

W raportach opisano mocne strony, wyzwania i konkretne obszary działania w odniesieniu do każdego z 27 państw członkowskich UE, tak aby odpowiednio ukierunkować inwestycje i działania na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym w ramach Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Każdy krajowy profil dotyczący nowotworów zawiera krótką syntezę dotyczącą: krajowego obciążenia nowotworami, czynników ryzyka zachorowania na raka (z uwzględnieniem behawioralnych i środowiskowych czynników ryzyka), programów wczesnego wykrywania, funkcjonowania opieki nad chorymi na raka (ze szczególnym uwzględnieniem dostępności, jakości opieki, kosztów oraz wpływu COVID-19 na opiekę nad chorymi na raka).

Raport krajowe profile dotyczące nowotworów – Polska 2023


Źródło:

  1. OECD EU Country Cancer Profiles 2023
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA