Menu

Kraków „Chirurgiczną stolicą Polski”

09.05.2024Zapowiedź XXX Zjazdu PTChO który odbędzie się w Krakowie, w dniach od 16 do 18 maja 2024 roku. Zapraszają prof. dr hab. n.med. Piotr Richter, Prezes PTChO, Przewodniczący Komitetu Naukowego XXX Zjazdu PTChO oraz prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXX Zjazdu PTChO, Członek Zarządu PTChO.


Źródło:

  1. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA