Menu

Projekt styczniowej listy refundacyjnej przynosi zmiany dla chorych na raka płuca i czerniaka

18.12.2020

Ministerstwo Zdrowia - logo

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy projekt listy refundacyjnej. Z wprowadzanych zmian skorzystają pacjenci chorzy na czerniaka i raka płuca. Jeśli wszystkie jej elementy wejdą w życie, to od stycznia 2021 r. chorzy na zaawansowanego czerniaka będą mieć dostęp w ramach programu lekowego do leczenia adjuwantowego (uzupełniającego) po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym.

Pacjenci z zaawansowanym czerniakiem po zabiegu usunięcia przerzutów, w węzłach chłonnych oraz przerzutów odległych, będą mogli otrzymać leczenie uzupełniające (adjuwantowe) w postaci immunoterapii (niwolumab lub pembrolizumab) oraz terapii ukierunkowanej molekularnie (dabrafenib w skojarzeniu z trametynibem) w przypadku pacjentów z mutacją BRAF V600.

Trzy ważne zmiany pojawią się w zakresie refundacji leczenia raka płuca. Pierwsza z nich jest objęcie refundacją durvalumabu w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca oraz rozszerzenie dostępu do dwóch innych leków ozymertynibu i pembrolizumabu, poprzez przeniesienie ich do pierwszej linii leczenia.


Źródło:

  1. Ministerstwo Zdrowia
» więcej aktualności medycznych