Menu

Nowa lista refundacyjna maj 2021 – nowości i zmiany w leczeniu onkologicznym

26.04.2021

Ministerstwo Zdrowia - logo

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 21 kwietnia nową listę leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 maja 2021 roku. Na liście pojawiło się wiele istotnych nowości w zakresie leczenia onkologicznego, zwłaszcza w zakresie onkologii ginekologicznej - leczenia raka jajnika, jajowodów oraz raka szyjki macicy. Korzystne dla pacjentek zmiany pojawiły się również w programie leczenia raka piersi. Na liście znalazły się też cztery nowe pozycje dotyczące leczenia hematoonkologicznego.

Zestawienie nowości w leczeniu onkologicznym na majowej liście refundacyjnej:

– olaparyb – rozszerzenie dotychczasowych wskazań o I linię leczenia podtrzymującego dla pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika, jajowodu oraz pierwotnym rakiem otrzewnej w ramach nowego programu lekowego B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”.

– bewacyzumab – w ramach nowego programu lekowego B.116 – „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53)”.

– cabozantinib – jako kolejna opcja terapeutyczna stanowiąca II linię leczenia w ramach programu lekowego B.5 "Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C 22.0)”.

– awelumab – w ramach nowego programu lekowego „Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (1 i 2 linia) (ICD-10 C44)”.

– midostauryna – lek przeciwnowotworowy, inhibitor kinazy proteinowej w nowym wskazaniu w programie lekowym B.115 „Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej”.

– midostauryna – w nowym programie lekowym B.114. – "Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0), leczenie nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej u chorych z udokumentowaną obecnością mutacji genu FLT3".

– karfilzomib+deksametazon – w ramach programu lekowego "Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) po pierwszej linii leczenia".

– iksazomib+lenalidomid+deksametazon – w ramach programu lekowego „leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) dla populacji dorosłych pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, z wysokim ryzykiem cytogenetycznym, stanowiącym czynnik prognostyczny o największym negatywnym znaczeniu rokowniczym”.

Na majowej liście refundacyjnej pojawiają się też dwie znaczące zmiany w programach lekowych:

– nowy kształt programu B.9. – „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)” – zmiany upraszczające program lekowy oraz m.in. umożliwiające leczenie najmniejszych guzów raka piersi.

– nowy kształt programu B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)” będącego połączeniem dotychczasowego programu lekowego B.50 - „Leczenie zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)", programu lekowego B.80 - „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)" oraz nowego wskazania leczenia olaparybem pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika.


Źródło:

  1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r., Ministerstwo Zdrowia
» więcej aktualności medycznych