Menu

Otwarcie Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów w Instytucie Onkologii w Gliwicach

28.10.2020

Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów w Instytucie Onkologii w Gliwicach

Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej zajmuje się diagnostyką dziedzicznych nowotworów m.in. raka piersi, raka jelita grubego, raka rdzeniastego tarczycy oraz diagnostyką molekularną niezbędną w terapiach celowanych stosowanych w leczeniu zaawansowanych przypadków raka jajnika, raka płuca, raka jelita grubego czy czerniaka.

- W najbliższych planach mamy uruchomienie nowoczesnej diagnostyki genetycznej dla pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi, obejmującej ocenę pełnej sekwencji genów, które najczęściej ulegają mutacji w dziedzicznej postaci tego nowotworu. Zamierzamy również wprowadzić diagnostykę molekularną opartą o technologię sekwencjonowania nowej generacji w materiale archiwalnym pobranym z guza od pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc. Pozwoli to na uzyskanie wyniku dla wielu genów jednocześnie – zdradza najbliższe plany dr hab. Oczko-Wojciechowska.

Zakład uczestniczy w zewnętrznej europejskiej kontroli jakości dla badań genetycznych i molekularnych w raku jelita grubego, raku płuc, raku piersi i jajnika, czerniaku oraz zespole MEN2 w schematach EMQN, GENQA i EQA. W Zakładzie pracują diagności laboratoryjni ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej, a także biolodzy molekularni.

Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej powstał z połączenia dwóch jednostek – Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Genomiki Funkcjonalnej, która działała do tej pory w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej i Pracowni Diagnostyki Molekularnej, funkcjonującej dotychczas w strukturze Centrum Badan Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.


Źródło:

  1. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach
» więcej aktualności medycznych