Menu

Powołano Grupę Doradczą Pacjentów przy PTChO

20.02.2020

Powołanie Grupy Doradczej PTChO - baner

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej powołało Grupę Doradczą Pacjentów, do której zaprosiło dziesięć organizacji pacjenckich: EuropaColon Polska, Federacja Stowarzyszań „Amazonki”, Fundacja Onkologiczna „Nadzieja”, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Inicjatywa All.Can, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

Celem Grupy Doradczej Pacjentów przy PTChO jest strategiczne doradztwo dla Zarządu Towarzystwa w zakresie działań PTChO skierowanych do pacjentów lub działań ukierunkowanych na optymalizację opieki wokół pacjentów.

Podczas spotkania inicjującego prof. Wojciech Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej podkreślał potrzebę jeszcze lepszego poznania przez lekarzy perspektywy pacjentów – problemów z jakimi się zmagają, a także ich niezaspokojonych potrzeb.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej od lat podejmuje działania mające na celu polepszenie opieki medycznej oraz zwiększenie szans przeżycia pacjentów onkologicznych. Jako Towarzystwo, tworzymy wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne, konsultujemy i współtworzymy dokumenty dot. kształtowania opieki nad pacjentami onkologicznymi, dlatego też uważamy, że głos doradczy pacjentów jest niezbędny dla właściwej realizacji naszych zadań. Powołana przez nas Grupa Doradcza Pacjentów to kolejny krok prowadzący do ulepszenia systemu opieki onkologicznej w Polsce – powiedział prof. Wojciech Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Świadomość konieczności współpracy środowisk pacjentów i lekarzy jest coraz bardziej powszechna, ponieważ widzimy, jak przenosi się na wymierne korzyści dla pacjentów. Tego przykładem mogą być zarówno Krajowa Sieć Onkologiczna, jak i Narodowa Strategia Onkologiczna. Zacieśnianie współpracy pacjentów i chirurgów onkologów to oczekiwany przez nas kierunek zmian w onkologii, reprezentujący również ideę value beased healthcare. Mamy też wiele ważnych wspólnych tematów, w tym wprowadzanie koordynowanej opieki oraz wsparcie chirurgii onkologicznej jako specjalizacji kluczowej dla bezpieczeństwa pacjentów, na której opiera się nowoczesny system opieki nad pacjentami onkologicznymi – powiedziała Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

W Polsce co roku notuje się około 180 tysięcy zachorowań na nowotwory, a choroby te odpowiadają za około 100 tysięcy zgonów rocznie. U około 80% wszystkich pacjentów chorych na raka jest konieczne leczenie operacyjne. Pacjenci chorzy na nowotwory coraz częściej są leczeni w sposób skojarzony, przy użyciu wielu znanych w onkologii metod, w tym radio- i leczenie systemowego.

Chirurdzy onkolodzy w ramach obowiązującego od 2013 roku programu specjalizacji poznają specyfikę leczenia onkologicznego, nie tylko w zakresie chirurgii, ale także radioterapii oraz onkologii klinicznej. Posiadają też niezwykle istotną wiedzę, która pozwala ocenić bezpieczeństwo zastosowania wybranej i optymalnej dla pacjenta opcji leczenia, dlatego to właśnie chirurdzy onkolodzy wytyczają ścieżkę pacjenta onkologicznego i nieformalnie koordynują opiekę nad nim – podsumował prof. Arkadiusz Jeziorski.

Rozległa znajomość nowotworów, umiejętność tworzenia strategii walki z nowotworami wszelkimi dostępnymi terapiami, a także zdolność do codziennej, rutynowej i bardzo ścisłej współpracy z przedstawicielami innych medycznych specjalności onkologicznych sprawia, że rola chirurgów onkologów w opiece nad powiększającą się grupą pacjentów onkologicznych stale rośnie.


Źródło:

  1. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
» więcej aktualności medycznych