Menu

Radiologia interwencyjna w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii

System radiologii interwencyjnej Allura firmy Philips

Fot. System radiologii interwencyjnej Allura firmy Philips

W Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie, największym w regionie ośrodku leczenia nowotworów, zostanie wkrótce otwarty Zakład Radiologii Interwencyjnej. Najważniejszym wyposażeniem zakładu będzie specjalistyczny system do angiografii. Pierwszych pacjentów zakład powinien przyjąć już za kilka miesięcy.

Radiologia interwencyjna stanowi uzupełnienie podstawowych metod leczenia chorób onkologicznych: chirurgii, chemioterapii i radioterapii. Niektórzy pacjenci nie mogą być leczeni żadną z podstawowych metod leczenia. Przyczyną może być niekorzystne umiejscowienie nowotworu, naciekanie naczyń krwionośnych lub zły stan ogólny. Szansą jest wtedy małoinwazyjna radiologia interwencyjna. Dla takich pacjentów radiologia interwencyjna często jest jedyną możliwością leczenia.

Podstawowym zabiegiem jest embolizacja. Polega ona na wprowadzeniu, pod kontrolą angiografu, cewnika do naczyń krwionośnych w okolicy guza. Przez cewnik podaje się materiał embolizacyjny, który zamyka naczynia zaopatrujące guz w krew, co prowadzi do obumierania komórek guza.

W ramach zabiegów radiologii interwencyjnej można przeprowadzić bardziej złożony zabieg chemoembolizacji, blokując naczynia krwionośne odżywiające guz z równoczesnym podaniem chemioterapeutyka bezpośrednio do guza. Metoda ta pozawala na precyzyjne leczenie guzów nowotworowych przy zredukowanej dawki leku. Możliwe jest także połączenie embolizacji z miejscowym podaniem radioizotopu przez cewnik, mówimy wtedy o radioembolizacji.

Metodami tymi leczy się guzy pierwotnego raka wątroby (HCC) oraz przerzuty innych nowotworów umiejscowione w wątrobie.

Całkowity koszt realizacji projektu uruchomienia Zakładu Radiologii Interwencyjnej wynosi 4,1 mln zł. Zakup w ramach projektu ,Poprawa jakości i efektywności diagnostyki oraz leczenia onkologicznego - utworzenie Zakładu Radiologii Interwencyjnej w celu zastosowania metod i technik małoinwazyjnych" dofinansowało Ministerstwo Zdrowia w wysokości 3 mln zł.


Źródło:

  1. Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie
» więcej aktualności medycznych