Menu

Aspiryna hamuje wzrost guza oraz wznowę w przypadku raka jelita grubego

Aspiryna ilustracja poglądowa

Naukowcy z Centrum Medycznego City of Hope w USA odkryli, że korzyści płynące z codziennego przyjmowania aspiryny mogą istotnie wykraczać poza profilaktykę kardiologiczną. Stwierdzili, że aspiryna wydaje się hamować wzrost guza i zapobiegać nawrotowi choroby w przypadkach raka jelita grubego.

„Niektórzy mogą powiedzieć, że aspiryna jest ‘cudownym lekiem’, ponieważ może zapobiegać chorobom wynikającym z przewlekłego stanu zapalnego, takim jak rak jelita, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy zapalenie stawów” - powiedział dr Ajay Goel, jeden z autorów badania, kierownik Katedry Diagnostyki Molekularnej i Onkologii Translacyjnej w City of Hope.

„Powodem, dla którego obecnie nie stosuje się aspiryny w celu zapobiegania tym chorobom, jest to, że przyjmowanie zbyt dużej ilości substancji przeciwzapalnych powoduje powstawanie ubytków śluzówki żołądka, problemy żołądkowo-jelitowe i inne niepożądane efekty uboczne.”

Naukowcy z City of Hope twierdzą, że kluczem jest określenie odpowiedniej codziennej dawki aspiryny, którą można stosować do leczenia i zapobiegania rakowi jelita grubego bez niebezpieczeństwa wywoływania niepożądanych skutków ubocznych, takich jak krwawienia z żołądka czy naczyń krwionośnych mózgu.

W badaniu, opublikowanym w styczniu 2020 r., w czasopiśmie Carcinogenesis, wykorzystano wyniki szeregu doświadczeń przeprowadzonych in vivo na myszach oraz na modelach matematycznych w celu ustalenia przeciwnowotworowego działania aspiryny na wzrost guzów raka jelita grubego. Badania prowadzone przez naukowców z Centrum City of Hope wykazały, że wraz ze wzrostem dawki aspiryny wzrasta szybkość obumierania komórek nowotworowych, a maleje szybkość ich podziałów, co oznacza, że komórki nowotworowe częściej umierają i wolniej się namnażają.

Goel i jego koledzy testowali trzy różne dzienne dawki aspiryny na czterech liniach komórkowych raka jelita grubego (badania in vitro), w tym guzach z niestabilnością mikrosatelitarną i mutacjami w genie PIK3CA, które wiązane są ze zwiększonym ryzykiem raka endometrium, jelita grubego oraz agresywnego raka piersi.

W następnym etapie naukowcy przeprowadzili badania na myszach (badania in vivo). Podzielili 432 myszy na cztery grupy: kontrolną, otrzymującą aspirynę w małej dawce (15 mg / kg), otrzymującą aspirynę w średniej dawce (50 mg / kg) i otrzymującą aspirynę w dużej dawce (100 mg / kg) - ekwiwalent dla ludzi to 100 mg, 300 mg i 600 mg. W kolejnych dniach analizowano zmiany w guzach nowotworowych u myszy w każdej z grup.

Badacze dokonali oceny apoptozy komórek (apoptoza – mechanizm zaprogramowanej śmierci komórki) i stwierdzili, że ilość komórek ulegających apoptozie wzrasta wraz ze wzrostem dawki aspiryny we wszystkich czterech badanych liniach komórkowych, co sugeruje, że aspiryna powoduje obumieranie komórek nowotworowych niezależnie od ich tła genetycznego.

Co istotne naukowcy zaobserwowali, że niska dawka aspiryny była szczególnie skuteczna w hamowaniu wzrostu guza w modelach zwierzęcych, które miały więcej genów PIK3CA. To odkrycie jest znaczące, ponieważ mutacja w tym wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niektórych nowotworów.

„Współpracujemy teraz z naukowcami prowadzącymi badania kliniczne na ludziach w celu dalszej analizy danych. Ten proces dodatkowo uwiarygadnia nasze ustalenia i jest podstawą do przeprowadzenia w przyszłości badań klinicznych na ludziach” - powiedział dr Goel.


Źródło:

  1. Aspirin appears to curb colorectal cancer recurrence, City of Hope National Medical Center
  2. A comprehensive in vivo and mathematic modeling-based kinetic characterization for aspirin-induced chemoprevention in colorectal cancer, Carcinogenesis Journal, Oxford University Press
» więcej aktualności medycznych