Menu

Skrócone badanie rezonansu magnetycznego jest skuteczne w wykrywaniu raka u kobiet o dużej gęstości piersi

27.02.2020

ECOG-ACRIN Cancer Research Group - logo

Według badania opublikowanego 25 lutego w Journal of American Medical Association, skrócone badanie rezonansu magnetycznego piersi (MRI) wykrywało znacznie więcej nowotworów niż cyfrowa tomosynteza piersi (mammografia 3D) u kobiet z gęstą tkanką piersi i średnim ryzykiem zachorowania na raka. W badaniu porównywano skrócone, trwające 10 minut badanie MRI z mammografią 3D u kobiet z gęstymi piersiami, u których zdolność mammografii do wykrywania raka piersi jest ograniczona.

„Podczas badań przesiewowych kobiet o średnim ryzyku z gęstymi piersiami stwierdziliśmy, że skrócone MRI piersi wykryło znacznie więcej (prawie dwa i pół raza więcej) nowotworów piersi niż mammografia 3D. Stwierdziliśmy również, że skrócone badanie MRI piersi było dobrze tolerowane przez kobiety, z bardzo niewielką liczbą skutków ubocznych ” - Christopher Comstock, główny autor publikacji.
Pomimo badań przesiewowych ponad 40 000 kobiet rocznie umiera w USA na raka piersi. Zdolność mammografii do wykrywania raka piersi jest szczególnie ograniczona u kobiet z gęstą tkanką piersi. Posiadanie piersi o dużej gęstości nie jest nienormalnym stanem, w rzeczywistości około połowa wszystkich kobiet w wieku powyżej 40 lat ma gęste piersi.

Rezonans magnetyczny (MRI) piersi jest badaniem, który wykorzystuje zmiany pola magnetycznego do rejestrowania obrazów po dożylnym wstrzyknięciu barwnika kontrastowego. Ponieważ gęstość piersi nie jest ograniczeniem dla tej metody, MRI oferuje najwyższy wskaźnik wykrywania raka ze wszystkich metod obrazowania piersi. Jednak badanie MRI piersi jest droższe niż mammografia, zajmuje więcej czasu (45 minut w porównaniu do około 15 minut w przypadku mammografii) i wymaga wstrzyknięcia kontrastu.

„Chociaż MRI jest bez wątpienia najbardziej czułym testem do wykrywania raka piersi, nie jest on stosowany do badania dużej liczby kobiet z gęstymi piersiami ze względu na jego wysoki koszt i czas wykonania. Skrócony rezonans magnetyczny (MRI) piersi to badanie trwające tylko 10 minut, zmniejszające złożoność i koszt klasycznego MRI, skracające czas potrzebny do wykonania badania i uzyskania wyników. Wyniki naszego badania pozwalają mieć nadzieję, że znacznie więcej kobiet uzyska dostęp do tego potężnego narzędzia w walce z rakiem piersi.” – wyjaśnił dr Comstock.

Do badania zostały zakwalifikowane kobiety w wieku od 40 do 75 lat, miały gęste piersi na wcześniejszej mammografii i nie miały raka piersi ani żadnych objawów klinicznych. Rekrutacja do badania odbyła się w ciągu 11 miesięcy (grudzień 2016 r. - listopad 2017 r.) w 47 ośrodkach w USA i jednym w Niemczech.

Analiza objęła 1444 kobiety, u wszystkich zostały przeprowadzone mammografia 3D oraz skrócony rezonans magnetyczny w ciągu tej samej doby. Uzyskane obrazy zostały zinterpretowane niezależnie przez dwóch różnych radiologów. Uczestniczki badania były badane dwukrotnie, na początku po przystąpieniu do badania, a następnie ponownie po roku, i były obserwowane przez kolejne trzy lata.

W pierwszym roku badania u 23 kobiet zdiagnozowano raka piersi. Badanie metodą skróconego rezonansu magnetycznego wykryło raka u 22 z 23 kobiet, podczas gdy mammografia 3D wykryła raka tylko u dziewięciu z 23 kobiet. Skrócony rezonans magnetyczny wykrył wszystkie nowotwory wcześniej wykryte podczas mammografii 3D, z wyjątkiem jednego przypadku wczesnego stadium raka. W tym samym czasie skrócony rezonans magnetyczny wykrył dodatkowych 10 przypadków inwazyjnego raka piersi, w tym trzy przypadki raka piersi o wysokim stopniu złośliwości histologicznej (niskozróżnicowane), których nie wykryto metodą mammografii 3D.

Jednak skrócone MRI doprowadziło do powstania nieco większej liczby fałszywie dodatnich wyników, skutkujących wykonaniem biopsji, które nie potwierdziły raka.


Źródło:

  1. Abbreviated MRI outperforms 3-D mammograms at finding cancer in dense breasts, ECOG-ACRIN Cancer Research Group
  2. Comparison of Abbreviated Breast MRI vs Digital Breast Tomosynthesis for Breast Cancer Detection Among Women With Dense Breasts Undergoing Screening, Journal of the American Medical Association
» więcej aktualności medycznych