Menu

Badania nad POLEPI, lekiem na raka jajnika, wkraczają na kolejny etap

29.01.2021

rak jajnika - ilustracja poglądowa

NanoVelos S.A., jedna ze spółek wchodzących w skład biotechnologicznej grupy kapitałowej NanoGroup S.A., podpisała umowę z organizacją badawczą i kontynuuje prace nad terapią dla pacjentek z nowotworem jajnika.
Autorski system celowania leków onkologicznych do komórek rakowych POLEPI opiera się na opracowaniu nanosystemu wydajnego transportu leków bezpośrednio do komórek rakowych. NanoVelos S.A. wykonała badania in vitro oraz badania in vivo, przetestowała 10 różnych substancji aktywnych oraz opatentowała nanoplatformę do transportu aktywnych substancji farmaceutycznych.
Leki obecnie używane w trakcie chemioterapii nie są selektywne i oprócz komórek nowotworowych niszczą także zdrowe komórki, co jest przyczyną niepożądanych i czasami bardzo uciążliwych efektów ubocznych.
Innowacyjna metoda opracowana przez NanoVelos S.A. umożliwia nawet 3-krotny wzrost ilości leku dostarczanego do komórek rakowych, dzięki czemu efekty uboczne chemioterapii będą słabsze a skuteczność leczenia wyższa.
Głównym wskazaniem terapeutycznym POLEPI jest nowotwór jajnika, jednak epirubicyna jest lekiem chemioterapeutycznym stosowanym również w leczeniu raka piersi, płuc, żołądka i chłoniaków. Spółka zakłada dopuszczenie POLEPI do obrotu po badaniach klinicznych II fazy. Lek będzie przedmiotem licencji.

- Wśród polskich pacjentek onkologicznych rak jajnika jest piąty pod względem częstotliwości występowania. Rocznie diagnozuje się prawie 4 tys. przypadków. Jest to nowotwór, który dodatkowo często i szybko daje przerzuty, w obrębie jamie brzusznej, jak również te odległe na inne organy. Kluczowe jest więc wspieranie badań nad innowacyjnymi lekami i refundowanie dostępu do najnowocześniejszych metod walki z chorobą. Misją NanoVelos S.A. jest dostarczanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości leczenia szerokiej grupy pacjentów i opracowanie skutecznych terapii onkologicznych - mówi dr n. med. Adam Kiciak, Członek Zarządu NanoGroup S.A.

- Rozpoczęcie badań planowane jest na maj 2021. Ich wyniki będą kluczowe w przygotowaniu dokumentacji, która zostanie przedstawiona regulatorowi europejskiemu celem uzyskania zgody na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych u pacjentek z rakiem jajnika. Planowane rozpoczęcie badań I fazy klinicznej na ludziach to 2022 r. - podsumowuje dr Adam Kiciak, Chief Medical Officer NanoGroup S.A. Umowa na wykonanie serii badań nad POLEPI została zawarta z czeską spółką Meditox. Będzie ona odpowiedzialna za wykonanie badań tokso-kinetycznych i biodystrybucji po pojedynczym podaniu POLEPI, ustalanie zakresu dawek po pięciu cyklach podawania leku oraz 6-miesięczne badanie toksyczności dawki powtarzanej (9 cykli podawania, 27 tygodni) z tokso-kinetyką i 3-miesięcznym badaniem regeneracji. Badania zostaną przeprowadzone na szczurach laboratoryjnych, w standardzie GLP.

NanoGroup S.A. jest grupą kapitałowa spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład grupy wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoSynth S.A., w których prowadzony jest rozwój czterech zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności NanoGroup S.A. prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 roku.


Źródło:

  1. NanoGroup S.A
» więcej aktualności medycznych