Menu

Potencjalna metoda wczesnego wykrywania raka jajnika

12.02.2021

rak jajnika - ilustracja poglądowa

Naukowcy z University of Minnesota (UMN) potencjalnie znaleźli metodę pozwalającą na wykrycie raka jajnika przy wykorzystaniu próbek pobieranych do badań cytologicznych, wykonywanych w celu wykrywania raka szyjki macicy. Aktualnie nie istnieje żadna metoda pozwalająca na wczesne wykrycie raka jajnika, który według szacunków American Cancer Society w 2021 roku doprowadzi do śmierci prawie 14000 kobiet w USA.

„Rak jajnika znany jest jako cichy zabójca, ponieważ kobiety z wczesnymi stadiami raka jajnika mają objawy, które często można pomylić z innymi dolegliwościami. Pacjentki zazwyczaj są diagnozowane, gdy rak zaawansowany jest tak bardzo, że doszło już do przerzutów do innych narządów, a leczenie wymaga poważnej operacji i chemioterapii”- powiedziała dr Amy Skubitz, starsza autorka badania i profesor w Wydziale Medycyny Laboratoryjnej i Patologii UMN. „Postanowiliśmy zidentyfikować białka obecne w próbkach cytologicznych (wymazach z szyjki macicy) i ustalić czy te same białka występują w tkankach raka jajnika”.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Clinical Proteomics, wykazało, że:

  • zbadane wymazy z szyjki macicy zawierały białka, które znaleziono także w guzie pierwotnym raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości;
  • wykryto ponad 2000 białek wspólnych dla wszystkich rodzajów próbek, w tym kilka znanych biomarkerów raka jajnika, takich jak CA125, HE4 i mezotelina, które można wykorzystać do opracowania testu do wykrywania raka jajnika;
  • wymazy z szyjki macicy, które są obecnie wykorzystywane do wykrywania raka szyjki macicy, mogą zostać wykorzystane do wykrywania raka jajnika.

„Wyniki badań są dowodem słuszności koncepcji, że wymazy z szyjki macicy pobrane w celu przeprowadzenia badania cytologicznego, mogą zostać wykorzystane w wykrywaniu raka jajnika, ale zagadnienie to wymaga jeszcze dalszych badań” – powiedziała dr Skubitz. „Naszym następnym krokiem będzie wykorzystanie ilościowej spektrometrii mas w celu ustalenia, czy w próbkach występuje podwyższony poziom białek będących biomarkerami raka jajnika. Samo wykrycie ich obecności nie jest wystarczające do postawienia diagnozy”.

Dr Skubitz widzi również możliwość wykorzystania tej metody w przyszłości w formie testu służącego do wykrywania raka jajnika, wykonywanego w domu, w którym wymazy byłyby pobierane samodzielnie przez kobiety i wysyłane do centralnego laboratorium w celu ich analizy.


Źródło:

  1. New study discovers possible early detection method for elusive ovarian cancer, University of Minnesota
  2. Evaluation of the potential of Pap test fluid and cervical swabs to serve as clinical diagnostic biospecimens for the detection of ovarian cancer by mass spectrometry‑based proteomics, Clinical Proteomics Journal
» więcej aktualności medycznych