Menu

Potrójna chemioterapia poprawia wyniki leczenia w przerzutowym raku jelita grubego

07.01.2021

jelito grube - ilustracja poglądowa

Naukowcy z SWOG Cancer Research Network, grupy badań klinicznych finansowanej przez National Cancer Institute (NCI), wykazali, że połączenie trzech leków - irynotekanu, cetuksymabu i wemurafenibu - jest skuteczniejsze i zapewnia dłuższy czas wolny od nawrotu choroby u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego w porównaniu do pacjentów leczonych połączeniem irynotekanu i cetuksymabu.

Rezultaty badania SWOG, prowadzonego przez dr Scotta Kopetza z MD Anderson Cancer Center, zostały opublikowane w Journal of Clinical Oncology. Wyniki badania mogą wpłynąć na zmianę sposobu leczenia przerzutowego raka jelita grubego u pacjentów, u których występuje mutacja V600E w genie BRAF. Mutację tę stwierdza się w około 10% przypadków przerzutowego raka jelita grubego, a guzy z tą mutacją słabo reagują na leczenie, co skutkuje złymi rokowaniami dla pacjentów.

Dr Kopetz jest specjalistą w dziedzinie raka jelita grubego z mutacją BRAF i przetestował różne terapie skojarzone, włączając w to kierowanie badaniem klinicznym BEACON. To badanie III fazy wykazało, że dwa leki celowane - cetuksymab i enkorafenib - znacznie zmniejszały rozmiar guzów i pozwoliły pacjentom żyć dłużej w porównaniu z tymi osobami, które otrzymały standardowe leczenie. Wyniki tego badania wzbudziły znaczące zainteresowanie środowiska medycznego w zeszłym roku, kiedy jednocześnie zostały opublikowane w New England Journal of Medicine i zaprezentowane na dorocznym spotkaniu European Society of Medical Oncology (ESMO).

W swoim najnowszym badaniu - SWOG S1406 – dr Kopetz i jego zespół również stosowali terapie skojarzone, starając się zidentyfikować najskuteczniejszą kombinację leków. Przebadali 106 pacjentów, z przerzutowym rakiem jelita grubego i obecną mutacją V600E. Wszyscy pacjenci byli wcześniej leczeni chemioterapią, a nowotwór nie zareagował na zastosowane leczenie. Naukowcy losowo przydzielili uczestników badania do jednej z dwóch grup terapeutycznych - tych, którzy otrzymali irynotekan i cetuksymab oraz tych, którzy otrzymali tę kombinację wraz z trzecim lekiem, wemurafenibem.

Stwierdzono, że pacjenci, którzy otrzymali potrójną kombinację leków, mieli lepsze wskaźniki odpowiedzi guza na zastosowane leczenie, 17 procent w porównaniu do 4 procent, mieli także dłuższy czas wolny od nawrotu choroby.
Na poziomie molekularnym połączenie tych trzech leków ma następujące działanie: irynotekan - tradycyjny lek do chemioterapii, działa cytotoksycznie zabijając komórki nowotworu, cetuksymab - przeciwciało monoklonalne, będące lekiem celowanym hamuje rozwój nowotworu poprzez blokowanie działania białka będącego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), wemurafenib - inhibitor BRAF, blokuje zmutowane (V600E) białko BRAF, dodatkowo spowalniając wzrost guza.

„Ta potrójna kombinacja leków blokuje istotną ścieżkę wzrostu tych nowotworów” - powiedział dr Kopetz. „W aktualnie prezentowanym badaniu, w przeciwieństwie do badania BEACON, dodaliśmy chemioterapeutyk i stwierdziliśmy, że jest to skuteczniejszy sposób leczenia tej agresywnej postaci raka jelita grubego”.
Kolejne intrygujące odkrycie w trakcie badania to ustalenie, że u pacjentów otrzymujących wszystkie trzy leki nastąpił 87% spadek częstości krążącego DNA nowotworowego (ctDNA) z obecnością mutacji V600E BRAF, w porównaniu z brakiem spadku ctDNA u pacjentów otrzymujących połączenie dwóch leków. Dr Kopetz stwierdził, że jest to mocny dowód na to, że pomiar obecności ctDNA może być skutecznym sposobem pomiaru krótkoterminowej odpowiedzi na leczenie.


Źródło:

  1. Triple Chemo Combo Improves CRC Outcomes, SWOG Cancer Research Network
  2. Randomized Trial of Irinotecan and Cetuximab With or Without Vemurafenib in BRAF-Mutant Metastatic Colorectal Cancer (SWOG S1406), Journal of Clinical Oncology
» więcej aktualności medycznych