Menu

Pacjentki po leczeniu raka piersi są narażone na zwiększone ryzyko chorób serca

zdrowie serca grafika poglądowa

Nowe badania wskazują, że kobiety po menopauzie leczone z powodu wczesnego stadium raka piersi są znacznie bardziej narażone na śmierć z powodu chorób układu krążenia, niż kobiety zdrowe, a ryzyko to utrzymuje się przez wiele lat po zakończeniu leczenia nowotworu.

Dzięki coraz większej skuteczności terapii onkologicznych kobiety, u których dziś zdiagnozowano raka piersi, prawdopodobnie przeżyją tę chorobę. Jednak niektóre elementy terapii antynowotworowej narażają pacjentki na zwiększone ryzyko powstania innych problemów zdrowotnych. Nowe badania przeprowadzone w Brazylii pokazują, że kobiety po menopauzie leczone z powodu raka piersi są bardziej narażone na rozwój chorób serca.

Choroby sercowo-naczyniowe pozostają główną przyczyną zgonów u kobiet po menopauzie, a kobiety leczone z powodu raka piersi są bardziej narażone na rozwój chorób serca niż kobiety nie poddane leczeniu onkologicznemu. Negatywne skutki sercowo-naczyniowe mogą wystąpić nawet po 5 latach po ekspozycji na promieniowanie w trakcie radioterapii, z ryzykiem utrzymującym się do 30 lat.

Celem nowego badania było porównanie i ocena czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u kobiet po menopauzie, które były leczone na raka piersi. Badacze odkryli, że kobiety po menopauzie, leczone na raka piersi, wykazały znacznie silniejszy związek z zespołem metabolicznym, cukrzycą, miażdżycą, hipertrójglicerydemią oraz otyłością brzuszną, które są głównymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Badanie wskazało, że ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u tej grupy kobiet wzrastało, sięgając poziomu zgonów spowodowanych rakiem piersi.

Przyczyną częstszego występowania chorób serca u kobiet leczonych z powodu raka piersi jest toksyczność chemioterapii, ekspozycja na promieniowanie w trakcie radioterapii oraz stosowanie inhibitorów aromatazy, które obniżają poziom estrogenu. Zmiana stylu życia i odżywiana się na zdrowy zmniejsza zarówno ryzyko nawrotu raka piersi, jak i ryzyko rozwoju chorób serca”- mówi dr JoAnn Pinkerton, dyrektor wykonawczy The North American Menopause Society. - „Kobiety powinny zaplanować konsultację kardiologiczną w momencie zdiagnozowania raka piersi i kontynuować obserwację kardiologiczną także po zakończeniu leczenia onkologicznego”.


Źródło:

  1. High risk for cardiovascular disease in postmenopausal breast cancer survivors, The North American Menopause Society (NAMS)
» więcej aktualności medycznych