Menu

Jedzenie orzechów włoskich może hamować rozwój klinicznie potwierdzonego raka piersi

orzechy włoskie - zdjęcie ilustracyjne

Zespół naukowców z Uniwersytetu Marshalla odkrył, że spożycie dwóch uncji, czyli około 50g orzechów włoskich dziennie przez około dwa tygodnie znacząco zmieniło, w korzystny sposób, ekspresję genów w klinicznie potwierdzonym raku piersi.

Odkrycie to jest wynikiem pilotażowego badania klinicznego, będącego ostatnim z serii powiązanych badań na Uniwersytecie Marshalla dotyczących związków spożywania orzechów włoskich ze wzrostem guza, przeżyciem oraz przerzutami w raku piersi. Wyniki badania zostały opublikowane w marcu 2019 roku w czasopiśmie Nutrition Research.

„Wiemy z naszych wcześniejszych badań, że spożycie orzechów włoskich spowolniło wzrost raka piersi i / lub zmniejszyło ryzyko rozwoju tego raka u myszy”, powiedziała prof. Hardman kierująca badaniami „Opierając się na tych badaniach, nasz zespół postawił hipotezę, że spożycie orzechów zmieniłoby ekspresję genów, w potwierdzonych badaniem histopatologicznym przypadkach raka piersi u kobiet w kierunku, który hamowałby rozwój raka”.

Do udziału w pierwszym badaniu klinicznym zaproszono kobiety z guzkami piersi wystarczająco dużymi do przeprowadzenia badań oraz biopsji i losowo przydzielono do grupy spożywającej orzechy lub grupy kontrolnej. Natychmiast po biopsji kobiety z pierwszej grupy zaczęły spożywać dwie uncje orzechów włoskich dziennie aż do operacji kontrolnej. Badania patologiczne wycinków pobranych podczas biopsji potwierdziły, że guzki były rakiem piersi u wszystkich kobiet, które uczestniczyły w badaniu. Około dwóch tygodni po biopsji pobrano chirurgicznie dodatkowe próbki z tkanek nowotworowych.

Zmiany ekspresji genów w próbce chirurgicznej w porównaniu do wartości wyjściowych (próbki z biopsji) określono u każdej kobiety w grupie spożywających orzechy oraz grupie kontrolnej. Sekwencjonowanie RNA przeprowadzone w celu profilowania ekspresji genów ujawniło, że ekspresja 456 zidentyfikowanych genów uległa istotnej zmianie w guzie nowotworowym wynikającej z powodu spożycia orzechów włoskich.

Analiza IPA (ang. Ingenuity Pathway Analysis) wykazała aktywację szlaków, które promują apoptozę* i adhezję komórek oraz hamowanie szlaków promujących proliferację** i migrację komórek. Oznacza to że komórki nowotworowe będą łatwiej obumierać, słabiej się namnażać i wykazywać mniejszą zdolność do przerzutów.

„Wyniki te potwierdzają hipotezę, że u ludzi spożycie orzecha włoskiego może hamować rozwój raka piersi”, powiedziała prof. Hardman. „Potrzebne będą dodatkowe badania na większą skalę, aby uzyskać kliniczne potwierdzenie, że spożycie orzecha włoskiego rzeczywiście zmniejsza ryzyko raka piersi lub wznowy raka piersi”.

* apoptoza – naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki, dzięki któremu z organizmu usuwane są uszkodzone komórki, w tym nowotworowe. ** proliferacja – proces namnażania się komórek.


Źródło:

  1. Dietary walnut altered gene expressions related to tumor growth, survival, and metastasis in breast Cancer patients: A pilot clinical trial, Nutrition Research
  2. Scientists tie walnuts to gene expressions related to breast cancer, Marshall University, USA
» więcej aktualności medycznych