Menu

Przesiewowe badanie PSA zmniejsza ryzyko zgonu na raka prostaty o 30%

test PSA zdjęcie poglądowe

Badanie przesiewowe poziomu PSA zmniejsza śmiertelność z powodu raka prostaty o około 30%. Potwierdza to przeprowadzona w Szwecji analiza oparta na danych dotyczących 20 000 mężczyzn monitorowanych przez ponad 20 lat. Poziom PSA zmierzony u mężczyzn przy rozpoczęciu badania okazał się bardzo istotny jako wskaźnik ryzyka zachorowania na raka w przyszłości.

Dane wykorzystane w pracy „Badanie przesiewowe raka prostaty: wyniki i przewidywanie ryzyka” pochodzą z dużego, populacyjnego badania, które rozpoczęło się w Göteborgu w 1995 roku i ma obecnie najdłuższy okres obserwacji wszystkich badań przesiewowych w kierunku raka prostaty na całym świecie.

W badaniu uczestniczyło ogółem 20 000 mężczyzn w wieku od 50 do 64 lat. Podzielono ich losowo na dwie grupy po dziesięć tysięcy osób. Mężczyznom z pierwszej grupy wykonywano badanie poziomu PSA (badanie przesiewowe) co dwa lata oraz pobierano próbki komórek, jeśli stwierdzono podwyższone poziomy PSA. Druga grupa stanowiła grupę kontrolną, w której nie badano poziomu PSA.

Po 22 latach obserwacji obu grup około 300 mężczyzn zmarło na raka prostaty. Ryzyko zgonu było o około 30 procent niższe dla mężczyzn z pierwszej grupy, tych którzy przechodzili badania przesiewowe PSA w programie. Najwyższe ryzyko zgonu z powodu raka prostaty dotyczyło mężczyzn, u których badania rozpoczęto po 60 roku życia (czyli późno); tych, u których zdiagnozowano raka prostaty w jakiś czas po opuszczeniu badania (w wieku około 70 lat i powyżej); oraz tych, którzy zostali zaproszeni do badania poziomu PSA, ale nie wzięli w nim udziału.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć śmiertelność z powodu raka gruczołu krokowego, należy zdaniem dr Frånlund autorki analizy „Badanie przesiewowe raka prostaty: wyniki i przewidywanie ryzyka”, należy zoptymalizować wiek, w których mężczyźni dołączają i opuszczają program badań przesiewowych. Potrzebna jest również strategia, która zmniejszyłaby wskaźnik rezygnacji z udziału w programie badań. Mężczyznom w dobrym stanie zdrowia i PSA powyżej określonego poziomu (1,5 ng/ml) należy zaoferować dalsze badania kontrolne również po ukończeniu 70. roku życia.


Źródło:

  1. Prostate Cancer Screening: Outcomes and Risk Prediction, Sahlgrenska Academy University of Gothenburg (Göteborg)
» więcej aktualności medycznych