Menu

Szpital w Lublinie wykonuje wysokospecjalistyczne zabiegi chirurgii małoinawazyjnej w leczeniu nowotworów przełyku

14.03.2023

Dr Nurczyk i Prof. Skoczylas w trakcie torakoskopowej resekcji przełyku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Specjaliści z II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie jako nieliczni w Polsce wykonują operacje technikami minimalnie inwazyjnymi w leczeniu nowotworów przełyku. Wdrożenie tak zaawansowanych metod leczenia chirurgicznego zostało poprzedzone szkoleniami w wiodących na świecie ośrodkach chirurgii przełyku w Hongkongu, Londynie oraz w Kansas City i Chapel Hill w Stanach Zjednoczonych.

II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego SPSK Nr1 w Lublinie od lat stanowi uznany w kraju ponadregionalny ośrodek chirurgii przełyku. W skład zespołu chirurgii górnego odcinka przewodu pokarmowego wchodzą: dr Kamil Nurczyk, dr Jacek Dziedzic i Prof. Tomasz Skoczylas, którzy rutynowo przeprowadzają onkologiczne zabiegi resekcji przełyku z powodu raka płaskonabłonkowego i gruczołowego z dostępu laparoskopowego i torakoskopowego oraz w technikach hybrydowych.

Metody te stanowią uzupełnienie do operacji laparoskopowych, wykonywanych w leczeniu chorób czynnościowych przełyku, takich jak choroba refluksowa przełyku (GERD), przepukliny rozworu przełykowego przepony czy achalazja przełyku (kurcz wpustu).

Przeprowadzanie minimalnie inwazyjnych, wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych chirurgii przełyku, stało się możliwe dzięki wyposażeniu bloku operacyjnego II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego SPSK Nr 1 w najnowocześniejszy sprzęt laparoskopowy ultrawysokiej rozdzielczości (4K) z możliwością obrazowania w podczerwieni, w zawężonym paśmie światła (NBI) czy obrazowania przestrzennego (3D) oraz w zaawansowane urządzenia elektrochirurgiczne bipolarne, ultradźwiękowe i hybrydowe.

Obecnie Klinika, jako jeden z nielicznych ośrodków w kraju, przeprowadza operacje resekcji przełyku jednoczasowo wykorzystując dostęp torakoskopowy i laparoskopowy. Wykorzystanie technik minimalnie inwazyjnych w rozległych zabiegach chirurgii przełyku zmniejsza ból pooperacyjny oraz skraca okres powrotu do zdrowia i czas hospitalizacji. Niebawem pełny zakres minimalnie inwazyjnych zabiegów chirurgii przełyku zostanie przeniesiony do nowego budynku szpitala, co dodatkowo podniesie komfort opieki okołooperacyjnej.

Kwalifikacja do leczenia chorób przełyku takich jak rak przełyku, rak połączenia przełykowo - żołądkowego, guzy śródścienne / podśluzówkowe przełyku, choroba refluksowa przełyku, przepukliny rozworu przełykowego przepony, achalazja przełyku, uchyłki przełyku (endoskopowego, laparoskopowego / torakoskopowego, na otwarto) odbywa się w oparciu o wizytę i przygotowanie w specjalistycznej poradni przyklinicznej.


Źródło:

  1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA