Menu

Nowy, obiecujący lek na raka trzustki przechodzi badania kliniczne

Zespół pracujący nad zastosowaniem AZD1775 w leczeniu raka trzustki

Fot. Zespół pracujący nad zastosowaniem AZD1775 w leczeniu raka trzustki, University of Michigan

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan poinformowali, że badania kliniczne nowego leku na raka trzustki przyniosły obiecujące wyniki. Adavosertib w połączeniu z radioterapią i gemcytabiną jest dobrze tolerowany i potencjalnie skuteczny przeciwko rakowi trzustki.

W badaniu klinicznym pierwszej fazy badano Adavosertib (AZD1775), inhibitor zaprojektowany do blokowania enzymu o nazwie Wee1, który odgrywa rolę w naprawie uszkodzeń DNA. Badanie kliniczne jest częścią prawie 20 letnich badań prowadzonych na Uniwersytecie Michigan, których celem jest zwiększenie możliwości leczenia nieoperacyjnego raka trzustki.

Standardowe leczenie nieoperacyjnego raka trzustki, z wykorzystaniem radioterapii i chemioterapii gemcytabiną, ma na celu uszkodzenie DNA komórek nowotworowych. Niestety rak trzustki ma sposób na naprawienie tych uszkodzeń, co ogranicza skuteczność terapii.

Badacze z Rogel Cancer Center Uniwersytetu Michigan, kierowani przez dr Meredith Morgan, odkryli, że AZD1775 uniemożliwia komórkom raka trzustki chronienie się przed działaniem promieniowania i gemcytabiny, mając jednocześnie tylko nieznaczny wpływ na zdrowe komórki.

„Jeśli uda nam się wyłączyć mechanizm odpowiedzi na uszkodzenie DNA w komórkach raka trzustki, może to wyeliminować oporność na leczenie i uwrażliwić raka na działanie zarówno radioterapii, jak i chemioterapii” - mówi Kyle Cuneo, jeden z autorów badania.

Rak trzustki jest szczególnie znany z tworzenia przerzutów odległych w innych organach, co jest przyczyną bardzo niskiego poziomu przeżyć pięcioletnich. Wynosi ono zaledwie 9%.

Do badania włączono 34 pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem trzustki. Pacjenci otrzymywali standardowe leczenie w postaci radioterapii i gemcytabiny oraz dodatkowo AZD1775. Celem badania było określenie maksymalnej tolerowanej dawki AZD1775 w tej kombinacji. W toku badania naukowcy stwierdzili, że zastosowane leczenie spowodowało lepsze od oczekiwanych przeżycie ogólne u pacjentów poddanych takiej terapii.

Mediana ogólnego przeżycia pacjentów biorących udział w badaniu z zastosowaniem AZD1775 wyniosła 22 miesiące, bez progresji raka przez medianę wynoszącą dziewięć miesięcy. We wcześniejszym badaniu, w którym stosowano samą gemcytabinę, w podobnej grupie pacjentów, całkowite przeżycie sięgało 12 - 14 miesięcy.

Obecnie naukowcy pracują nad kontynuacją przedstawionego badania w postaci badania klinicznego 2 fazy. Skuteczność AZD1775 jest także przedmiotem badań dotyczących leczenia innych nowotworów, w tym raka piersi i raka jajnika.


Źródło:

  1. New Drug Shows Encouraging Survival Results for Pancreatic Cancer, University of Michigan
  2. Dose Escalation Trial of the Wee1 Inhibitor Adavosertib (AZD1775) in Combination With Gemcitabine and Radiation for Patients With Locally Advanced Pancreatic Cancer, Journal of Clinical Oncology
» więcej aktualności medycznych