Menu

Jak efektywniej leczyć raka wątrobowokomórkowego

15.12.2020

Sejm RP - logo

Na początku grudnia br. z inicjatywy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii pod przewodnictwem posła Marka Hoka. Tematem spotkania był rak wątrobowokomórkowy - potrzeby, wyzwania i ocena obecnej sytuacji pacjentów z tym nowotworem.

W spotkaniu wzięli udział wybitni eksperci z zakresu onkologii i przedstawiciele pacjentów. Prof. dr hab. Maciej Krzakowski – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej przedstawił epidemiologię raka wątrobowokomórkowego w Polsce i na świecie oraz najważniejsze zagadnienia związane leczeniem tego nowotworu. Diagnostyka raka wątrobowokomórkowego, była tematem wystąpienia prof. dr hab. n. med. Violetty Sulżyc-Bielickiej z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Profesor podkreśliła, że jest to jedyny nowotwór, którego rozpoznanie można postawić na podstawie diagnostyki obrazowej.

Różne metody chirurgicznego leczenia pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym – w tym transplantację i ablację - omówił dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie. Jak zaznaczył prof. Zadrożny leczenie chirurgiczne, które daje szansę na całkowite wyzdrowienie można zastosować jedynie u 30 proc. chorych, u których nowotwór zlokalizowany jest miejscowo.

Leczenie systemowe raka wątrobowokomórkowego w Polsce, terapie dostępne dla pacjentów z rozsianym nowotworem - a właściwie jedną terapię sorafenibem - przedstawił prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Profesor podkreślił, że nawet z tej jednej terapii dostępnej w pierwszej linii, część pacjentów jest wykluczona. Perspektywy leczenia raka wątrobowokomórkowego, prowadzone badania kliniczne i zarejestrowane już na świecie i w Europie leki w terapii pacjentów z rakiem wątrobowowkomórkowym przedstawił dr n. med. Leszek Kraj z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM.

Barbara Pepke, prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei” mówiła o potrzebie szerokiej profilaktyki w raku wątrobowokomórkowym i konieczności udostępnienia kolejnych innowacyjnych leków pacjentom z tym nowotworem.

Najpilniejsze potrzeby pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym przedstawiła Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych - Sytuacja pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym jest bardzo trudna, tym bardziej, że są to chorzy, którzy mają krótki czas przeżycia. Tylko 30 proc. pacjentów, udaje się wyleczyć i uratować przy zastosowaniu procedur chirurgicznych, aż 70 proc. chorych powinno być leczonych farmakologicznie.
Obecnie w pierwszej linii dostępny jest jeden lek, który też jest podawany z wyłączeniem pewnej grupy pacjentów, co nie jest uzasadnione medycznie, ponieważ są chorzy, którzy odnieśliby korzyść, gdyby otrzymali ten lek. Natomiast druga linia leczenia jest „pustynią”. Są obecnie zarejestrowane w Europie trzy leki, które mogłyby być stosowane w leczeniu drugiej linii pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Jeden z nich jest już w procesie refundacji i jego dostępność zależy już tylko od decyzji ministra. Czekamy na ten lek od dwóch lat i nie tracimy nadziei.
Pacjentom z rakiem wątrobowkomórkowym są też potrzebne referencyjne placówki kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki – dodała Aleksandra Rudnicka.


Źródło:

  1. Polskia Koalicja Pacjentów Onkologicznych
» więcej aktualności medycznych