Menu

Katastrofalne dane dotyczące załamania się profilaktyki onkologicznej

10.10.2020

okładka raportu „Onkologia w czasach COVID-19”

Raport „Onkologia w czasach COVID-19” opracowany przez Fundację Onkologia 2025 przedstawia dramatyczne dane dotyczące spadku ilości realizowanych badań z zakresu profilaktyki onkologicznej. Dane pokazują ogromny, ponad 90%, spadek liczby wykonywanych mammografii i cytologii.

Badanie, którego wyniki przedstawiono w raporcie polegało na porównaniu liczby udzielonych świadczeń onkologicznych w pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku do analogicznego okresu roku 2019. Do badania wybrano 3 województwa: Śląskie, Mazowieckie i Warmińsko-Mazurskie.

Dane dotyczące profilaktyki raka piersi pokazują ogromny spadek liczby wykonywanych badań po wejściu w życie obostrzeń związanych z pandemią. W kwietniu i maju liczba badań we wszystkich analizowanych województwach spadła w porównaniu do roku 2019 o ponad 90%. W woj. warmińsko-mazurskim, gdzie w maju odnotowano największy procentowy spadek liczby badań (99,5%), wykonano ich zaledwie 14, podczas gdy w analogicznym miesiącu w 2019 roku było ich 2585!

Profilaktyka raka szyjki macicy również została znacznie ograniczona w miesiącach największych obostrzeń związanych z pandemią. Już w marcu liczba badań spadła o ponad 60% we wszystkich trzech województwach. W kwietniu i maju (łącznie) spadki sięgnęły już 85% na Warmii i Mazurach, 87% na Mazowszu, 90% na Śląsku.

Rak nie poczeka – drastyczny spadek ilości wykonywanych mammografii i cytologii przyniesie dramatyczne skutki w postaci zwiększenia ilości przypadków raka wykrytego z opóźnieniem, w bardziej zaawansowanym stadium, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie możliwości i efektywności leczenia.
Konieczność wprowadzenia szczególnego reżimu sanitarnego nie podlega dyskusji. Niezależnie od tego zalecenia polskich towarzystw naukowych wskazywały na konieczność utrzymania działalności ośrodków leczenia onkologicznego. Specjaliści zwracali uwagę na potrzebę kontynuacji leczenia rozpoczętego przed pandemią, jak i utrzymania dostępu do diagnostyki oraz leczenia dla pacjentów z podejrzeniem choroby.

Opóźniona diagnoza to realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Im później rozpocznie się leczenie, tym jest ono trudniejsze, a rokowania gorsze. W przypadku wczesnego wykrycia nowotworu pacjent ma szanse na całkowite wyleczenie, niestety opóźnienie może te szanse całkowicie zniweczyć.

Raport „Onkologia w czasach COVID-19”


Źródło:

  1. Fundacja Onkologia 2025
» więcej aktualności medycznych