Menu

Raport „Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorych na nowotwory”

11.09.2020

okładka raportu „Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorych na nowotwory”

Głównym celem przedstawianego raportu jest krytyczne opisanie metod oceny i selekcji nowych terapii onkologicznych, tak aby spośród wielu nowych leków wybrać te, które są naprawdę przełomowe.

Zespół autorów raportu to prof. Marcin Czech, dr Magdalena Władysiuk, dr Jakub Gierczyński, Krzysztof Jakubiak i Dominika Krupa. W raporcie znalazły się także recenzje, napisane przez prof. Ewę Lech-Marańdę, prof. Iwonę Hus, prof. Macieja Krzakowskiego, prof. Wiesława Jędrzejczaka i dr Adama Maciejczyka.

Wnioski wynikające z raportu były przedmiotem debaty, z udziałem autorów, recenzentów i wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

Na podstawie analiz, autorzy rekomendowali listę nowych leków onkologicznych, które przynoszą największą wartość dodaną i dotyczą kluczowych obszarów leczenia guzów litych, a które oczekują na objęcie refundacją. Lista rekomendacji została poddana pod ocenę konsultantów – krajowego i wojewódzkich – w dziedzinie onkologii klinicznej. Na podstawie ich głosów powstała lista TOP 10 ONKO – lista dziesięciu nowych terapii, które powinny być priorytetem w procesie refundacji.

Link do raportu


Źródło:

  1. Modern Healthcare Institute
» więcej aktualności medycznych